ေဆာက္တည္ရာမဲ့

အေတာင္မ်ား ေၾကမြ ခရီးၾကမ္း ႏွင္လာ
ခိုနားစရာ အရိပ္ ေပ်ာက္ေနတုန္း ပ်ံသန္းရင္းနဲ႔သာ
ကႏၱာရေနေအာက္ ေလာင္ကၽြမ္းတဲ့ အတိတ္နဲ႔
ငါဟာ ေဆာက္တည္ရာမဲ့

စိတ္ေသာက မီးမ်ား အ႐ိုးထဲထိ ေလာင္ၿမိဳက္ေန
ငါကိုးကြယ္တဲ့ဘ၀ အခ်စ္ဟာ အဓိက လံုး၀အမွားေတြ
အိပ္မက္ေတြ အားလံုး တကယ္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ၿပီ
ငါဟာ ေဆာက္တည္ရာမဲ့

အေ၀းဆံုး ခရီး ဆက္ေနမယ္
အေ၀းဆံုး ခရီး ဆက္ဦးမယ္
မခ်စ္၀ံ့ေတာ့ပါ မင္းနဲ႔ ေ၀းရာ မင္းနဲ႔ ေ၀းရာ
ခရီး ဆက္ေနဦးမယ္ ရင္နာတယ္ ခ်စ္သူ
ငါ ေနာက္ျပန္ မလွည့္ဘူး/ ငါ ေနာက္ မလွည့္ေတာ့ဘူး

အခ်စ္ေတြက အားလံုး လွည့္ကြက္လား
ယံုၾကည္ခဲ့သူခ်င္း ခ်စ္သူ အရင္း ဘ၀ခ်င္း ထပ္ကာ
မယံုႏိုင္ဘူး မင္း ေဖာက္ရက္တဲ့ သစၥာအတြက္
ငါဟာ ေဆာက္တည္ရာမဲ့

အားလံုးပ်က္စီးၿပီး
ငါ႔ႏွလံုးသားကို အစိမ္းလိုက္ခြဲေခ် အစိမ္းလိုက္မင္းခြဲေခ်
အို ရက္စက္လြန္း လုပ္ရက္တဲ့ ခ်စ္သူေရ
ေနာက္ထပ္ မခ်စ္၀ံ့ပါ အေ၀းဆံုး ကို ေျပး အေ၀းဆံုး ထိေလ
ခရီးဆက္ေနဦးမယ္ ရင္နာတယ္ ခ်စ္သူ
ငါ ေနာက္ျပန္ မလွည့္ဘူး

မာတိကာ သို႔ .....