ၾကည္သာရီ

အခ်ိဳသာဆံုးေသာ မင္းစကားမ်ားကိုယ္နဲ႕ေ၀းေ၀းခဲ့ၿပီ
ကိုယ္ၾကည့္ဖူးေသာ မင္းအၿပံဳးမ်ား မျမင္ႏိုင္ၿပီ
မေရရာေသးေသာ ကိုယ့္ဘ၀အား ပစ္ခြာေရွာင္ဖယ္ ေျပးၿပီလား
တစ္ခ်ိန္မွာ ခ်စ္ခဲ့ဖူးသူအား ေမ့မရႏိုင္ၿပီ

ၾကင္နာျခင္းတစ္၀က္ လွည့္ထြက္သြား ျပန္ငဲ႔ျခင္းအလ်င္းမရွိၿပီ
ရင္မွာထားခဲ့ သူ႕ကတိစကား ျပယ္ေလၿပီ
နာက်င္ျခင္းမ်ား အသည္းႏွလံုးအား စကၠန္႔တိုင္း အၿမဲႏွိပ္စက္သလား
ေျဖစရာမေတြ႕ေတာ႕ စိတ္မွာထား အသည္းကြဲေလၿပီ

အို.....ၾကည္သာရီ အို.....ၾကည္သာရီ အို.....ၾကည္သာရီ
ရက္စက္ၿပီ အို.....ၾကည္သာရီ အို.....ၾကည္သာရီ မင္းမုန္းေလၿပီ

ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ႏွစ္ေယာက္ဘ၀အား သူဖ်က္ဆီးလို႕သြားၿပီ
ျဖဴစင္ခဲ႔တဲ႔ ကိုယ့္အခ်စ္မ်ား တိုင္တည္ရည္ေရွာင္ဖယ္သြားခဲ႔ေသာ
ခ်စ္သူအား မုန္းမာန္မ၀င္ပါ အမ်က္ေျပထား ေပ်ာ္ရႊင္ဖူးေသာ
ရက္ျမတ္မ်ား သတိတရရွိေနမည္

အို.....ၾကည္သာရီ မင္းမုန္းေလၿပီ

မာတိကာ သို႔ .....