နိစၥဓူ၀

အသက္တစ္ရက္ႀကီးဖုိ႔ မိုးလင္းခဲ့ ဦးေခါင္းထဲ မႈိတက္ရင္းနဲ႔
မ်က္စိမွိတ္ဖို႔ တစ္ရက္နီးကပ္ အားလံုး တစ္ရက္တစ္ရက္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခဲ့
ေတြ႕လိုက္ ေပ်ာက္လုိက္ ေမ့လုိက္နဲ႔ ဘ၀ရဲ႕ ေဇာထဲ လြင့္ေမ်ာခဲ့
ဒုကၡ သုခ ရထားႀကီးထဲ ၿပံဳးလုိက္ မဲ့လိုက္ ေနရင္းနဲ႔
ပါးစပ္နဲ႔ မဆန္႔တဲ့ စကားလံုးမ်ား ေျပာဖုိ႔ ႀကိဳးစားၾကရင္းက
ေရာေႏွာထားတဲ့ အက်ိဳးအေၾကာင္းမ်ား သိလုိက္မသိလိုက္ ျဖစ္ရင္းနဲ႔
အိပ္ပ်က္ အစားပ်က္ အလုပ္တစ္ဖက္နဲ႔ အေတြးထဲ ႏွိပ္စက္ အ႐ုပ္ႀကိဳးျပတ္
ညမနက္ ေဇာကပ္ အေမာဆို႔ခဲ့ ေနာက္တစ္ရက္ ေနာက္တစ္ရက္ ျဖတ္ရင္းန႔ဲ

အုိး ..... မေဟာင္းႏြမ္းေသးတဲ့ ေန၀င္ခ်ိန္မ်ား
အိုး ..... မထူးဆန္းေသးတဲ့ မိုးလင္းခ်ိန္မ်ား
နိစၥဓူ၀ အလုပ္တစ္ဖက္နဲ႔ / နားၿငီးခဲ့
နိစၥဓူ၀ လမ္းေလွ်ာက္ဆဲ / စကားမ်ားဆဲ
နိစၥဓူ၀ မိုးခ်ဳပ္ခဲ့ / မိုးလင္းခဲ့
နိစၥဓူ၀ ..... နိစၥဓူ၀

မ်က္လံုးဖြင့္တဲ့ အဓိပၸါယ္ ဘယ္လိုလဲ
မ်က္စိမွိတ္ လမ္းေလွ်ာက္ ငါစဥ္းစားခဲ့
ေမးခြန္းမ်ားၾကား ေခါင္းႏွစ္ခါ ရွာေဖြခဲ့
အားလံုးဟာ အားလံုးဟာ ႐ႈပ္ယွက္ခတ္လို႔

မာတိကာ သို႔ .....