ဒင္နာပါတီ

သေဘာကေတာ႔ မတူပါသည္၊ သူလာရင္အတည္၊ (အျပစ္တင္တတ္သည္) ၂
စနစ္က်ေအာင္ ေျပာျပမည္၊ ရွင္ ေတာ္ေတာ္စိတ္ႀကီး၀င္သည္၊
ပ်ိဳၾကည္ေအာင္ ေမာင္နဲ႔မတဲ႔ခ်င္သည္၊ အိမ္မျပန္ဘဲနဲ႔အတည္၊
အေဖာ္ေတြစံုညီ၊ ဒင္နာပါတီ၊ ေပ်ာ္ေနပံုသည္၊ ဂုဏ္သေရတက္သည္၊
ဒါမ်ိဳးေတြေၾကာင့္ မတဲ႔ၿပီ၊ ၾကည္ေအာင္ေျပာျပမည္၊
အထင္အျမင္ဆင္ျခင္ပါအတည္၊ ေဟာ္တယ္ေပၚမွာ သူေပ်ာ္ေတာ႔သည္၊
က်ဳပ္သေဘာမက်ၿပီ၊ အဟုတ္ေျပာျပမည္။ အေပ်ာ္အပါးလိုက္တာ အႀကိဳက္ပါသည္၊
အမိုက္ဇာဂီမႀကိဳက္ပါသည္၊ အတည္ေျပာတာကိုလဲနားမေထာင္ၿပီ၊
မ (ၾကည္ေအာင္) ၂ သေဘာမျဖဴသည္၊ ညစာမွီ သူငယ္ခ်င္းမ်ားေတြဆီ ဒင္နာပါတီ။
သံၿပိဳင္။ ။ (ဗမာပီပီ ထမင္းစားတတ္သည္၊ ငါးပိေၾကာ္မည္၊
ပုဇြန္ကုိသာဟင္းခ်ိဳခ်က္ဘို႔အတည္၊ ဒညင္းသီးတုိ႔ခ်င္သည္) ၂ ။
သူကေတာ႔ (က်မနဲ႔မတူပါသည္) ၂ ၊ ညစာကို အိမ္ျပန္မစားပါသည္၊
အေပါင္းအသင္းမ်ားအတည္၊ ၾကြားခ်င္ပါသည္ ဒင္နာပါတီ။
(ထမင္းစားပြဲကို က်မေခၚသည္ ကိုကိုမေတာ္ပါသည္၊
မင္းသားမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆံုမည္ ၾကည္ေအာင္ မလိုက္ခ်င္ ျပန္သည္) ၂
(မဆင္ျခင္တဲ႔သေဘာနဲ႔ ေျပာရခက္သည္၊ ေဒါသထြက္သည္၊
ေျပာရခက္သည္၊ နား႐ႈပ္ၿပီ စကားမဟုတ္သည္၊ က်ဳပ္ေျပာခ်င္သည္) ၂
မိုးခ်ဳပ္လွသည္၊ အခ်ိန္ကုန္လဲ မေရာက္ၿပီ၊ (စိုးရိမ္သည္) ၂ ၊
ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္အတည္၊ အလကားအခ်ိန္ျဖဳန္းသည္၊ လုလႅမရွိၿပီ၊
အို ဒါမ်ိဳးေတြေၾကာင္႔ ေတးသီခ်င္းဖြဲ႕စီေရးသြင္းခဲ႔သည္။
သံၿပိဳင္။ ။ဗမာပီပီ …………….. ဒင္နာပါတီ။

မာတိကာ သို႔ .....