အမွတ္တမဲ့

အမွတ္တမဲ့ေလးပဲ ရင္ထဲေရာက္လာ အားလံုးပဲ မင္းသိမ္းပိုက္ၿပီေလ
အမွတ္တမဲ့ ေတြ႕ရွိတဲ့ မင္း အရိပ္ဟာ ႏွလံုးသားအား ဖဲ့ေႁခြေနၿပီေလ
မ႐ုန္းႏိုင္ေတာ့ဘူး ၿငိတြယ္မိခဲ့ ႐ုတ္တရက္ေလးပဲ ငါခ်စ္သြားခဲ့ၿပီေလ

ယံုရဲ႕လား ယံုမွာလား ဒီမွာ စြဲလမ္းေနၿပီမို႔
မင္းဖြင့္ေျပာတဲ့အခါ ခ်စ္ လုိက္/ ေတာ့ မွာ
ဘာကိုမွ ငါ ဂ႐ုမထား ဒီလို ခ်စ္တာအျပစ္ပဲလား
သူ ဖြင့္ေျပာလာမယ့္ အခ်ိန္ေလးေစာင့္ေန ေမွ်ာ္လင့္ပါရေစ

အမွတ္တမဲ့ေလးနဲ႔ ခ်စ္သြားခဲ့တာ ငါ႔အတြက္ သိပ္ထူးဆန္းတဲ့ အခ်စ္ေတြပါ
အမ်ားက ၀ုိင္းၿပီးေတာ့ ေျပာၾကတာ မႀကံဳဖူးေသးလို႔ပဲျဖစ္မွာပါ
ေတြ႕ဆံုျခင္းက ခဏတာေလးပဲ ငါ႔ ရင္ထဲေႂကြၿပီေလ ဘ၀တစ္သက္စာ

ေတြ႕ဆံုျခင္းက ခဏတာေလးပဲ ငါ႔ရင္ထဲ ေႂကြၿပီေလ ဘ၀တစ္သက္စာ

မာတိကာ သို႔ .....