ေတးသီတဲ႔ငွက္

အေတာင္ပံစံုကို ျဖန္႔ခ်ီမာန္ထယ္ အာကာျပင္ကို ေရွ႕႐ႈဦးတည္
ေျမျပင္ကမၻာငယ္ ေနာက္မွာခ်န္ခဲ႔ ႀကိဳးစားျခင္းနဲ႔ ပ်ံေနဆဲ
ခႏၱီပါရမီ အတတ္ပညာရယ္ သံစဥ္သြင္းတဲ႔ကာရံမဲ႔
အားလံုးကိုေပါင္းစည္းကာ ေမြးဖြားလာတယ္
သီခ်င္းငွက္ဟာ မိုးေကာင္းကင္အျမင္႔သို႕ရည္ရြယ္

သီခ်င္းငွက္.....သီခ်င္းငွက္.....သီခ်င္းငွက္
မိုးေကာင္းကင္အျမင္႔က သီခ်င္းငွက္.....

ကမၻာေျမျပင္ဟာ ယမ္းကုန္ပူခဲ႔ ရာသီေလးေတြ တိုက္ခတ္ၾကတယ္
အပူဒဏ္ေတြဟာ ျပင္းထန္လာခဲ႔ အစြမ္းကုန္ရိုက္ခတ္ေတာင္ပံငယ္
ဒဏ္ရာေတြဟာပြစာလန္ႀကဲ မခ်ိမဆန္႔ထိေတာ႔နာေပမယ့္
၀ိရိယကို အားေဆးလိုအသံုးျပဳကာကြယ္
သီခ်င္းငွက္ဟာ ေရွ႕ဆက္ဖို႔ ႀကိဳစားျပန္တယ္

သီခ်င္းငွက္.....သီခ်င္းငွက္.....သီခ်င္းငွက္
မိုးေကာင္းကင္အျမင္႔က သီခ်င္းငွက္.....

အေတာင္ပံေတြမွာ အားအင္ျပန္ထည့္ အရွိန္အဟုန္ အျမင္႔ေတြ
ျမွင္႔ပစ္လိုက္တယ္ ယံုၾကည္ခိုုင္မာစိတ္ဓာတ္ေတြနဲ႕ စြမ္းအားမ်ားလဲပိုလာခဲ႔
အခ်ိန္ဟာေရႊလို အဖိုးတန္တယ္ မီးကုန္ယမ္းကုန္ပ်ံေနတဲ႔ သီခ်င္းငွက္ဟာ
တစ္ေန႕ၾကရင္ မိုးေကာင္းကင္၀ယ္ မိုးႀကိဳးလို စူးရွစြာေတးဟစ္ေနမယ္

သီခ်င္းငွက္.....သီခ်င္းငွက္.....သီခ်င္းငွက္
မိုးေကာင္းကင္အျမင္႔က သီခ်င္းငွက္......

မာတိကာ သို႔ .....