မေမ့ပစ္နဲ႔

ဘာမွ မသိတဲ့ေန႔ေတြ ေဆးခပ္ၿပီး ထားသလားေဟ့
မင္းရဲ႕စိတ္နဲ႔ ငါ႔ဘ၀ႀကီး စီရင္ခဲ့တဲ့အခါ
မင္းအေၾကာင္းေတြး တစိမ့္စိမ့္ေလး
ဓါးသြားထက္က ပ်ားရည္တ႐ႈိက္မက္မက္ငါ
စိမ့္က်တဲ့ ေက်ာက္စက္ရည္လုိ ေမာ့ေသာက္ပစ္လိုက္ၿပီး
မင္းေၾကာင့္ ရတဲ့ငါ႔ရဲ႕ မ်က္ရည္ေတြ မသုတ္ေတာ့ပါ
အားလံုးပဲ ေက်ာခိုင္းခဲ့ ေပးဆပ္ေတာ့မယ့္ ငါ႔ဘ၀ တစ္သက္စာ

လာ .... ၾကည့္လိုက္ပါ ငါ႔ရင္ခြင္မွာ
ရင္မွာမီးေတာက္ခဲ့ၿပီကြယ္ မင္းစိတ္နဲ႔
ငါ႔ရဲ႕ ဘ၀တစ္ခုလံုး မင္းစိတ္ႀကီးနဲ႔ပဲ ငါေလာင္ကၽြမ္းခဲ့တာ
ဒုကၡေရာက္ရင္ေတာင္ မင္းစိတ္နဲ႔
ငါ႔ရဲ႕ တစ္ေလာကလံုး မင္းစိတ္ႀကီးနဲ႔ပဲ ငါတည္ေဆာက္ခဲ့တာ
ယံုပါ ..... ရင္မွာ ..... မေမ့ပစ္နဲ႔ မေမ့ပစ္နဲ႔

[(အားလံုးသိတဲ့ေနာက္ အားလံုးၿပီးတဲ့ေနာက္) ၄ ေဟ့ .....] ၂

မာတိကာ သို႔ .....