သေႏၵသူ

ျမင္သူတိုင္း ႏွစ္သက္ ျမတ္ႏိုးၾကသူ၊ ႀကိဳင္တရာထံု ေရႊ၀တ္မႈံသင္ၾကဴ၊
ၾကည္လင္ေအးခ်မ္းတဲ႔ စိတ္ရင္းသေဘာျဖဴ၊ သေႏၶသူ ပတၱျမားေသြးနဲ႔တူ၊
လူသာမန္မ်ားႏွင့္ မထိုက္တန္သူ၊ ေလေသြးလိႈင္ၾကဴ၊ က်က္သေရေတာ္ရွိသူ၊
အလြန္ထူးဆန္းတဲ႔ ျမတ္ပန္းနဲ႔ တူကာဣေျႏၵအစဥ္ထိန္းသိမ္းတဲ႔သူ။
(သဒၶါၾကည္ျဖဴ၊ ထူးျမတ္တဲ႔ဧကန္သေႏၶသူ၊ သိၾကားမ်ိဳးႏြယ္ဆက္သြယ္တဲ႔အပ်ိဳျဖဴ၊
မိုးနတ္သူနႏၵမူ၊ ယိမ္းႏြဲ႕ကာ မာလာသင္းၾကဴ၊ ဤဇမၺဴ ဖုန္းရွိတဲ႔သူမ်ားလွမ္းခ်ဴ၊
သဒၶါၾကည္ျဖဴ၊ ထူးျမတ္တဲ႔ဧကန္ သေဒၶသူ၊ သိၾကားမ်ိဳးႏြယ္ဆက္တဲ႔ပ်ိဳျဖဴ မိုးနတ္သူ) ၂
(လိႈ္င္နႏၵမူ အထူးပင္ျမတ္သူ၊ စံုေျခလိႈင္သူ ပန္းစံုသင္းၾကဴ၊ ညိဳျပာ၀ါျဖဴက်က္သေရရွိသူ၊
ဆန္းတဲ႔ဟန္မူ ေ၀ၿဖိဳးမိုးနတ္သူ၊ စိတ္ထားၾကည္ျဖဴ ထူးတဲ႔ဆုယူ၊ ထင္ရွားတဲ႔ဂုဏ္ ျပည့္စံုတဲ႔ သင္းျပန္႔လိႈင္ၾကဴ၊
ေ၀ၿဖိဳးမိုးနတ္သူ၊ ပန္းမ်ိဳးစံုသင္းျပန္႔ၾကဴ၊ ဆင္းရန႔ံက ေမႊးထံုၾကဴ၊ ထူးထူးျခားျခားဆန္းဆန္းျပားျပားလွတဲ႔သေႏၵသူ) ၂ ၊
စိတ္တူသေဘာတူ၊ ေတာၿမိဳင္လမ္းကို မွန္းယူ လွမ္းဆြတ္ခ်ဴ၊ သေဘာေကာင္းစိတ္ၾကည္ျဖဴ၊ မိုးနတ္သူ၊
အေၾကာင္းရင္းပါစို႔ အတူ မိုးနတ္သူ၊ ၿမိဳင္တြင္းက သင္းထံုၾကဴ၊ တသန္းတန္ေငြမူ နန္းဆံေမျဖဴ၊ ထူးလွပ်ိဳျဖဴ။
(သဒၶါၾကည္ျဖဴ…………………………..မိုးနတ္သူ) ၂ ။

မာတိကာ သို႔ .....