ငါလိုခ်င္တာ

ေသခ်ာငါျပန္ေတြးႀကည့္မိေတာ့ မတူညီတဲ့ တို႔ႏွစ္ေယာက္လည္း
အဆံုးသတ္လိုက္ဖို႔ အေၾကာင္းက ျဖစ္လာေတာ့ ႀကိဳတင္ကာ
နင္လည္းမစူးစမ္းခဲ့ေတာ့ ၾကာလာေတာ့ စိတ္ပ်က္ၾကၿပီ
အခ်ိန္တန္ေတာ့ တို႔ေတြေ၀းၾကၿပီ

နင္လိုခ်င္တာ ငါ့အခ်စ္တစ္ခု နင္လိုခ်င္တာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ
နင္လိုခ်င္တာ ငါ့ဘ၀တစ္ခု နင္႐ွင္သန္တာ အတၱတစ္ခု

ငါလိုခ်င္တာလြတ္လပ္တဲ့အခ်စ္ လြတ္လပ္တဲ့ဘ၀
လြတ္လပ္တဲ့အေတြးမ်ားနဲ႔ ငါေလွ်ာက္မယ္ မလိုခ်င္ပါ
ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့အခ်စ္ေ႐ွးက်တဲ့အက်င့္ ေနရစ္ခဲ့ေတာ့ခ်စ္တဲ့သူ ဒီဘ၀

ထင္သလိုငါကေလးတစ္ေယာက္မဟုတ္ဘူး
အခ်ိန္႐ွိတိုင္းအနားမွာကပ္ အေပါင္းအသင္းေတြၾကား
ဆံုးမစရာ ျဖစ္လာေပါ့ အရင္ေပ်ာရႊင္ခ်ိန္ေလးမ်ားလည္း ေပ်ာက္ဆံုးၿပီ

တကယ္ဆို ခ်စ္မွန္းသိလ်က္နဲ႔ ပိုေနတဲ့နင္လုပ္ရပ္
အထူးအဆန္းျဖစ္ခဲ့ ငါ့စိတ္႐ႈပ္ေထြးလာေတာ့ ႀကိဳတင္ကာ
နင္လည္းမစူးစမ္းခဲ့ အခ်ိန္တန္ေတာ့ တို႔ေတြ ေ၀းၾကၿပီ

ျပင္ဆင္လိုက္ဖို႔ အားလံုးပဲ ေသခ်ာစဥ္းစားဆံုးျဖတ္လိုက္

မာတိကာ သို႔ .....