မခ်စ္ဘဲမေနႏိုင္

ဇမၺဴဒီပါ ေလးကၽြန္းပိုင္တဲ႔ စၾက၀ေတး မႏၶလတ္မင္းေသာ္မွ
ခ်စ္တဲ႔စိတ္ထား တားျမစ္ျခင္းမွာ မစြမ္းႏိုင္ေလတယ္၊
ခ်စ္မိေလစြတကား ခင္မိေလစြတကား ကာမဘံုသားေတြရယ္။
(မခ်စ္ဘဲလဲမေနႏုိင္တယ္၊ သေဘာစိတ္ရင္းတုိင္း မွန္တာကိုေျပာ၊
ေသာတရွင္ေမာင့္ကုိသာပင္ စြဲၿမဲႏွစ္သက္တယ္) ၂ ။
(ေရေျမေတာင္ေတာ ေလာက၀ယ္၊ ဒီပါလံုးဆံုးေစကြယ္တဲ႔၊
အခ်စ္နယ္ကက်ယ္လြန္းတယ္၊ ေလးကၽြန္းရယ္၊ ျမင္႔မုိရ္ထက္ ပိုလြန္းလိမ္႔မယ္) ၂
ကာမဂုဏ္ေလာကီဘ၀ရယ္၊ သဒၶါဟုန္ ေဇာညီမွ်တယ္ (တူႏွစ္သြယ္) ၂ ၊
ေရႊဖူးစာ အေၾကာင္းဖက္မယ္။ သံၿပိဳင္။ ။(ကမၻာေပၚ၀ယ္၊ ေမာင္႔ကို ပ်ိဳခင္တယ္) ၂
ၾကင္နာစရာ ေရွးေရစက္ပင္ ထင္တယ္၊ အဟုတ္ပါဘဲကြယ္၊
မၾကည္ေအာင္ရိုးရိုးသေဘာေျပာမယ္၊ မခ်စ္ဘဲ မေနႏိုင္တယ္။
ပ်ိဳ႕ခ်စ္ဦးသက္လွယ္ရယ္၊ ဘယ္လုိဆုထူးမ်ားကြယ္၊
ပန္ခဲ႔တယ္ မွန္တာကိုေျပာစမ္းကြယ္၊ တကယ္ပင္ စိတ္ထဲကရယ္၊
မၾကည္ေအာင္ပ်ိဳ႕ေမာင္ကုိ ေရြးတယ္) ၂ ၊
[ေအာ္ ဘာျဖစ္လို႔ ခ်စ္ရပါလိမ္႔မယ္၊ အေၾကာင္းလဲ သိေအာင္
(ေမးခ်င္တယ္) ၂ ခင္ေမၾကံဳဘူးေပါင္ကြယ္။] ၂ ၊
သံၿပိဳင္။ ။ ကမၻာေပၚ၀ယ္ …… မခ်စ္ဘဲ မေနႏိုင္တယ္၊ ေမာင္ေျပာရင္ခင္မင္တယ္၊
ေလာကီလူမ်ားေတြရယ္၊ မၾကည္ေအာင္လဲ ပါတယ္၊
ေအာ္ ခ်စ္ႏိုင္ၾကပါေပတကယ္၊ ေရႊတိုင္ညြန္႔က ေရးတယ္၊ ခင္မင္ေစဘြယ္၊
နားစိုက္ကာရယ္၊ မွတ္ထားပါမယ္၊ ေျပာစမ္းပါ သိခ်င္တယ္၊ ေသခ်င္ေသကြယ္၊
နားစိုက္ကာရယ္၊ မွတ္သားပါမယ္၊ ေျပာစမ္းပါ သိခ်င္တယ္၊
သနားတတ္တဲ႔စိတ္ထားရယ္၊ ေအာ္ အမ်ားႀကီး အ႔ံၾသတယ္၊
ဘယ္သေဘာလဲကြယ္၊ အၿမဲတမ္းစိတ္မွာေတြးတယ္။
အုိ စြဲလမ္းတဲ႔ အေရးရယ္၊ ေျပးၾကည့္ဘို႔အေၾကာင္းကုိ ထင္ျမင္မိတယ္။

မာတိကာ သို႔ .....