ျပန္လာခ်ိန္ေလး

လမ္းခရီးမ်ား အဆံုးထိ မေရာက္ခင္
ေလထဲက အိမ္ငယ္ေလး လဲၿပိဳၿပီ
စေတးခဲ့သမွ် တစ္ခုမွ အဖတ္မတင္
မွန္းထားသမွ် အရာရာ ေနာက္က်ကုန္ၿပီ
ျပန္ေမွ်ာ္ေနမိ
ျပန္လာခ်ိန္ေလး
ယံုၾကည္ေနမိ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ် ေတာင္းပန္တယ္
ျပန္လုိခ်င္မိ
နင္ ခို၀င္ခ်ိန္ေလး

ရင္ထဲ လမ္းရွင္းထားတယ္
တစ္သက္လံုး ေအးခ်မ္းသြားမယ္
အကုန္လံုး ေက်ာခုိင္းထားတယ္
မင္းေလးတစ္ေယာက္က လြဲရင္

တံခါးေလးမ်ား ဖြင့္ဟထားတယ္
အင္း သေဘာအတုိင္း ဘယ္အခ်ိန္မဆို လွမ္းၾကည့္ႏိုင္တယ္
အခန္းေလးလည္း ရွင္းလင္းထားတယ္
မင္းစိတ္ႀကိဳက္ ဘယ္အခ်ိန္မဆို ေမွးစက္ႏိုင္တယ္

မာတိကာ သို႔ .....