ေခါင္းငံု႔ခ်စ္ေနမယ္

မ်က္ႏွာထားတင္းတင္းနဲ႔ ေနာက္မလာနဲ႔လို႔ေျပာလႊတ္လိုုက္တယ္
ကိုယ္အစြဲအလန္းႀကီးမွန္း သိလ်က္သားနဲ႔ မင္းေျပာရက္တယ္ ေျပာႏိုင္ပါတယ္
ေခါင္းငံု႔ခံမယ္ ေျပာႏိုင္ပါတယ္ သည္းညည္းခံမယ္
ကိုယ့္ကို အၿမဲတမ္း မင္းေျပာႏိုင္ပါတယ္

ေျခလွမ္းျပင္းျပင္းနဲ႔ ကိုယ့္ေ႐ွ႕နားက ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားတယ္
ကိုယ့္ႏွလံုးေသြးမ်ားလည္း ေဒါသစိတ္ေၾကာင့္ ဖ်ဥ္းကနဲျဖစ္တယ္
မင္းမာႏိုင္တယ္ မင္းအႏိုင္ယူကြယ္ မင္းမာႏိုင္တယ္ သည္းညည္းခံမယ္
ကိုယ့္ကို အျမဲတမ္း မင္း ေျပာႏုိင္ပါတယ္

ကိုယ္ ဘယ္ေလာက္အထိခ်စ္သလဲ မင္းသိလား
ကိုယ္ဘယ္ေလာက္ထိခံမလဲ မင္းသိလား
ကိုယ္ဘယ္ေလာက္ထိ ျမတ္ႏိုးသလဲ
ကိုယ္ဘယ္ေလာက္ထိ တန္ဖိုးထားတယ္
ခံႏိုင္ရည္ မင္းစမ္းၾကည့္တာလား ယံုၾကည္ေအာင္ ေသြးတိုးစမ္းတယ္လား

ၾကည့္မွန္းသိလ်က္နဲ႔ ေခါင္းငံု႔ကာမ်က္ႏွာဖယ္တယ္
ကိုယ့္အသည္းႏွလံုးမ်ားလည္း ဆြဲခါသလို တဆတ္ဆတ္ တုန္တယ္
အနင္းခံႏိုင္တယ္ အ႐ႊဲ႕ခံႏိုင္တယ္ အေျပာခံႏိုင္တယ္ အမုန္းခံႏိုင္တယ္
သည္းခံရင္းနဲ႔ ေခါင္းငံု႔ခ်စ္ေနမယ္

ကိုယ္ဘယ္ေလာက္ထိ...... ေခါင္းငံု႔ခ်စ္ေနမယ္

မာတိကာ သို႔ .....