ၾကင္ရာဖက္

ကၽြန္ေတာ္ရွာခ်စ္ခဲ့တဲ့မိန္းမေတြထဲ
ဒီေကာင္မေလးကေတာ့ ေအာက္သက္ေၾကတယ္
ကဗ်ာဆန္ေအာင္ သူ႔႐ုပ္က မလွပေပမယ့္
အုိဇာတာေကာင္းဖုိ႔အတြက္ ေရြးလုိက္ေတာ့မယ္ အိုေက
သူ႔႐ုပ္ကေလးဟာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေတာ့ မလွေပမယ့္
အဆင္ေျပလို႔ ခ်စ္သူနဲ႔ တြဲမွာပဲ
ေဘးပတ္၀န္းက်င္က ဘယ္လိုမ်ိဳး အတင္းေတြဆြဲ
အဆင္ေျပလို႔ ခ်စ္သူနဲ႔ တြဲမွာပဲ
သူဘ၀ေလးဟာေတာ့ ပညာတတ္ မဟုတ္ေပမယ့္
ၾကင္ရာဖက္ေရြးခ်ယ္ဖုိ႔ သင့္ေတာ္တယ္

ကၽြန္ေတာ္ရွာခ်စ္ခဲ့တဲ့ မိန္းမေတြထဲ
ဒီေကာင္မေလးကေတာ့ ေအာက္သက္ေၾကတယ္
ကဗ်ာဆန္ေအာင္ သူ႔႐ုပ္က မလွပေပမယ့္
အိုဇာတာေကာင္းဖုိ႔အတြက္ ေရြးလိုက္ေတာ့/ပါ႔မယ္
သူ႔႐ုပ္ကေလးဟာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေတာ့ မလွေပမယ့္
အဆင္ေျပလို႔ ခ်စ္သူနဲ႔ တြဲမွာပဲ
ေဘးပတ္၀န္းက်င္က ဘယ္လိုမ်ိဳး အတင္းေတြဆြဲ
အဆင္ေျပလို႔ ခ်စ္သူနဲ႔ တြဲမွာပဲ
သူ႔ဘ၀ေလးဟာေတာ့ ပညာတတ္ မဟုတ္ေပမယ့္
ၾကင္ရာဖက္ ေရြးခ်ယ္ဖုိ႔ သင့္ေတာ္တယ္

ကၽြန္ေတာ္ရွာခ်စ္ခဲ့တဲ့ မိန္းမေတြထဲ
ဒီေကာင္မေလးကေတာ့ ေအာက္သက္ေၾကတယ္
ကဗ်ာဆန္ေအာင္ သူ႔႐ုပ္က မလွပေပမယ့္
အိုဇာတာေကာင္းဖုိ႔အတြက္ ေရြးလုိက္ေတာ့မယ္
ကၽြန္ေတာ္ရွာခ်စ္ခဲ့တဲ့ မိန္းမေတြထဲ
ဒီေကာင္မေလးကေတာ့ ေအာက္သက္ေၾကတယ္
ကဗ်ာဆန္ေအာင္ သူ႔႐ုပ္ကမလွပေပမယ့္
အိုဇာတာေကာင္းဖုိ႔အတြက္ ေရြးလိုက္ပါ႔မယ္
လာ .... လာ .... လာ .... လာ .....

မာတိကာ သို႔ .....