ႏွစ္ေယာက္အတူတို႔

ၾကည္ျဖဴပါတယ္ေလ တုိ႔ရဲ႕အသည္း ခြဲထုတ္လို႕
နင္းေခ်လိုက္ပါေစ ရင္ခြင္မွာအၿမဲတမ္း ခြင္႔လႊတ္မယ္ေလ
အၾကင္နာေ၀ ၿငိမ္းေအးခဲ႔တဲ႔ကိုယ္႔ အခ်စ္ပါေမ

ယံုၾကည္ေနပါေမ ဆူးနဲ႔လမ္း ဦးမညြတ္တမ္းျဖစ္ေက်ာ္ခဲ႔မေလ
ေနျခည္ျဖာပန္းကေလးအလာဖူးပြင္႔မယ္ေလ ယံုၾကည္စြာ မင္းအပါး
မေရာက္အေရာက္ လွမ္းလာမယ္ေမ

ရီေ၀ေ၀ ေမွာင္မိုက္လြန္းတဲ႔ တို႕ႏွစ္ေယာက္ဘ၀လမ္းကုိ
ၾကည္လင္ေအာင္ ပယ္ရွင္းစို႔ မညည္းနဲ႔ အခ်စ္ဆံုးေရ
ပန္းခင္းလမ္း ဘ၀စမ္းမွာ ခ်မ္းခ်မ္းျမ ေနၾကေစဖုိ႔
ႏွစ္ေယာက္အတူ တို႔

ေလျပည္လာရင္ေလ အသင္႔ျပင္ထား တြဲလက္မ်ားၿမဲၿမံၾကေစ
ၾကင္နာရင္လွပလို႔ စိမ္းလန္းစိုျပည္ ေသခ်ာတယ္
တို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ အခ်စ္ရဲရင္႔ၿပီေမ

မာတိကာ သို႔ .....