ၿငီးေငြ႕ၿပီ

ဒီရင္မွာ အသည္းတုိ႔ ေျခာက္ကပ္လို႔ စိတၱဇ အခန္းရဲ႕ အေမွာင္ေတြထဲ
ေစၫႊန္ရာ အေတြးတုိ႔ ျပားကပ္လို႔ မီးသင့္ဦးေႏွာက္ငယ္ တစ္ခုပဲ
ပုိင္ဆိုင္ကာထားလည္း ငါဟာ ခရီးဆက္ေနတယ္

မေရရာတဲ့ အခ်စ္တစ္ခုေတြ႕ရွိလို႔ ငါ႔အတြက္အလင္းလို႔ ဆိုႏိုင္မလား
ေသခ်ာတာ ငါ႔အတြက္ အခ်စ္မရွိလုိ႔ ငါ႔ဘ၀ လံုး၀မတုန္လႈပ္ဘူး
ဒီအေျခအေန အတိုင္းပဲ ငါဟာ ခရီးဆက္ေနတယ္

မာယာေတြ ဖံုးတဲ့ ဒီအခ်စ္မ်ား ငါေလေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီမို႔
မယံုၾကည္တာ အျပစ္လို႔ ဆုိႏိုင္မလား

ဒီအျဖစ္ေတြကို ငါ ၿငီးေငြ႕ၿပီ
ဘ၀ေတြကုိ ငါ ၿငီးေငြ႕ၿပီ
ဒီအခ်စ္ေတြကို မလိုအပ္ေတာ့ၿပီ

မာတိကာ သို႔ .....