အခ်စ္ကိုဦးစားေပးခဲ့သူ

ဟိုတုန္းကမေတြ႕မိရင္ ကိုယ္တို႔ဇာတ္လမ္းေလးဟာေလ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ခဲ့မယ္
ဘယ္ေလာက္ပဲခ်စ္သလဲကြယ္ ဒီလိုခ်ိန္မွ ေတြ႕မယ္ဆိုရင္ မျပတ္သားႏိုင္တယ္
ျပန္စဥ္းစားတိုင္း ကံကိုသာေလ ၾကည္ႏူးျခင္းတစ္၀က္နဲ႔အတူ အံ့ၾသမိတယ္
ငယ္ရြယ္သူမို႔ အခ်စ္ဖက္ကို အေလးသာေပးလိမ့္မယ္ သူသိသလိုပဲ

လူတစ္ဦးတုိင္း တစ္ေယာက္တိုင္းမွာ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ေတာ့
အခ်စ္ဆိုတာ ရွိခဲ့ၾကတယ္ လူသားတို႔ေပါင္းမိရင္
ဘာရယ္ေၾကာင့္ အားနည္းသူကို မုန္းတတ္တာလဲ
ဒီေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရာမွာ ဟိုတုန္းက ေၾကာက္စိတ္ေတြ မရွိခဲ့ဘူးကြယ္
ငယ္ရြယ္သူအတြက္ အခ်စ္တစ္ခုသာ ကုိးကြယ္အားထားရာ ထင္မွတ္သူမယ္

ကိုယ္ေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့လမ္းဟာ လိုအင္ဟူသမွ် ျပည့္စံုတယ္ မရွိသေလာက္ပဲကြယ္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ႏႈိင္းရင္ ၾကံဳဆံုေနသမွ် အျဖစ္ေတြဟာ ေကာင္းလြန္းျပန္တယ္
ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ၾကင္နာသူကို တကယ္စြန္႔တဲ့ သူရဲေကာင္းေတြ ရွိခဲ့လဲကြယ္
ငယ္ရြယ္သူအဖို႔ အခ်စ္ဖက္ကို အေလးသာေပးခဲ့တာ အမွန္ဆံုးပါပဲ။

မာတိကာ သို႔ .....