မင္းနဲ႔ေ၀းေတာ့

မင္းနဲ႔ေ၀းေတာ့ ကုိယ့္ အေျခအေန သိပ္ဆုိးၿပီ
ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း မျဖစ္ႏိုင္တာ မင္းသိရက္နဲ႔
မေနခ်င္ဘူး ခ်စ္သူေလး ကိုယ့္အနား မင္းမရွိရင္ေလ
စကၠန္႔တုိင္းက မလွပေတာ့ဘူး

တကယ္ဆို ေလာကႀကီးထဲ တစ္ေယာက္တည္းကိုယ္
မေပ်ာ္ႏိုင္တဲ့ ေန႔ညမ်ားဟာ မင္းထားခဲ့လုိ႔ / ေမ့ဖုိ႔မျဖစ္လို႔
ဘယ္လုိ ရင္ဆုိင္ကာ ကိုယ္ေျဖသိမ့္မလဲ အခ်ိန္ျပည့္ပဲ အလြမ္းေတြနဲ႔
ကိုယ္ ငိုေႂကြးခဲ့ပါတယ္ မင္းမွ မသိဘဲ

မင္းေပးခဲ့တဲ့ အလြမ္း ဒဏ္ရာေတြပဲကိုယ္ အျမတ္တႏိုး ထားမယ္ေနာ္
ေမ့ဖုိ႔မျဖစ္လို႔ မေမွ်ာ္လင့္ဘူး ခ်စ္သူေလး ဒီလိုနဲ႔ ေ၀းၾကမယ္ေလ
ကိုယ့္ဘ၀ကိုယ့္အခ်စ္ အားလံုး / မင္းက ေပ်ာက္ဆံုး

မာတိကာ သို႔ .....