ကိုုးရီးယားေရာဂါ

ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ရည္းစားပံုစံက " အြန္ေစာ" လို ပုကြကြနဲ႔ပါ
စိတ္ေကာက္တဲ့အခိုက္ သူရဲ႕စတိုင္လ္ဟာ " ဂ်င္ဆန္းမီ " လိုမ်ိဳးအၾကည့္နဲ႔ပါ
သူ႔ရဲ႕အႀကိဳက္ " Rain " ဆိုတဲ့မင္းသားပံုစံအတိုင္းလိုက္လိုက္တုရတာ
" ေဆာင္းဦး႐ြက္ေၾကြ ခ်စ္သက္ေသ " ပါကြာ မင္းကိုငါခ်စ္လြန္းေတာ့ ျပႆနာ

တစ္ခုေလာက္ေတာ့ေမးထားဦးမယ္ ၾကင္နာသူအခ်စ္ကေလးရာ
မဂၤလာေဆာင္က်ရင္ေကာ Korea လိုေဆာင္ဦးမွာလား

ကယ္ေတာ္မူၾကပါဦးဗ်ာ ကၽြန္ေတာ့္ရည္းစားမွာ
ကိုးရီးယားေရာဂါ စြဲကပ္ေနတာ
ကယ္ေတာ္မူၾကပါဦးဗ်ာ ကၽြန္ေတာ့္ရည္းစားမွာ
ကိုးရီးယား ကိုးရီးယား ကိုးရီးယားေရာဂါ စြဲကပ္ေနတာ

သတိရလို႔ ဖုန္းဆက္တဲ့အခါမွာ သူၾကည့္တာ ကိုးရီးယားကားတဲ့ဗ်ာ
ခ်ိန္းေတြ႕လို႔စကားေျပာရင္ေတာင္မွ `ထယ္ေစာက္´ နဲ႔ `ဂ်န္ဂ်ယ္ေဟာ္´ က အၿမဲပါ
ညညက်စဥ္းစားမိတာက သူႀကိဳက္တာ ကိုးရီးယားကားပဲလား အၿမဲတမ္းပဲ
ေျပာေျပာေနတာက ႏွစ္ေယာက္တည္းအတူ Korea သြားမတဲ့လား

မာတိကာ သို႔ .....