သင္ပုန္းႀကီး

က ေက်ာင္းကိုငါတက္ခဲ့တယ္
ခ ခိုစာေတြအစာေၾကြးမယ္
ဂ ဂဏန္းေတြငါသင္ဖူးခဲ့တယ္
ဃ ငိုေတာင္မငိုဖူးခဲ့
စ စုန္းကိုငါအရမ္းေၾကာက္တယ္
ဆ ဆိုင္မွာဆံုေနက်ကြယ္
ဇ ဇူး ( Zoo ) မွာစံုတြဲေပါတယ္
ည ညေတြမွာလူေတြအိပ္တယ္
( သင္ပုန္းႀကီး )2 နဲ႔လူ႔ဘ၀ႀကီး

က ႀကိဳက္တယ္ငါအရမ္းႀကိဳက္တယ္
ခ ခင္ခ်င္တယ္ ေကာင္မေလးေတြ
ဂ ဂဲလ္ ( girl ) ေတြအရမ္းေခ်ာတယ္
င ငါေတာင္မေနႏိုင္ခဲ့တယ္
စ စီးမယ္ ငါ Bus ကားစီးမယ္
ဆ ဆိုင္မွာအကုန္ခ်ိန္းထားတယ္
မ မသိခ်င္ငါဘာမွမသိခ်င္
ည ညေတြမွာထိုင္စဥ္းစားမယ္
( သင္ပုန္းႀကီး )2 နဲ႔လူ႔ဘ၀ႀကီး

မာတိကာ သို႔ .....