ဒီးဒိုဒီး

ေတာင္ကုန္းေပၚမွာ ဘုရားတစ္ဆူ
ဆူသည္ စူကာသီး တီးသည့္ ဘင္ဂ်ိဳ
က်ိဳသည္ ဆန္ျပဳတ္ ျပဳတ္သည္ အာလူး
လူးသည္ ကြ်ဲအို ေရကန္ထဲမွာ ကြ်ဲၿမီးတို
ဒီးဒိုဒီး ရာခ္…

ေတာင္ကုန္းေပၚမွာ ဘုရားတစ္ဆူ
ဆူသည္ ေရေႏြးအိုး အုိးသည္ အုိးလုပ္ငန္း
ငန္းသည္ ငန္းဘုရင္ ယင္သည္ ယင္ေကာင္
ေကာင္သည္ ေကာင္မေလး ငါ့ကို ႀကိဳက္ရင္ စာျပန္ေပး

Typed by ထူးျမတ္
မာတိကာ သို႔ .....