မင္းအေၾကာင္းအိပ္မက္

ဆို - R ဇာနည္ + L ဆိုင္းဇီ၊ စီးရီး -
ဆို - စည္သူလြင္၊ စီးရီး - တုိ႔မေ၀းဘူး
ဆို - စည္သူလြင္၊ L လြန္း၀ါ၊ စီးရီး - စည္သူလြင္ Unplugged

မ်က္လံုးမ်ားဖြင့္လို႕ထားလည္း အျမင္အာရံုထဲမင္းပဲကိုယ္ျမင္ေနတယ္
ရင္မွာထာ၀စဥ္သာမင္းကေနရာယူထားခဲ့ေပါ့ ဘ၀ကိုပိုင္စိုးထား
ႏွလံုးသားထဲမွာတစ္စံုတစ္ရာခံစားခဲ့ရေတာ့.... ၀မ္းနည္းလို႕လာတယ္
နာက်င္စြာရင္မွာကုိယ္ေႀကကြဲ.... အိပ္မက္ထဲရင္ခုန္ဆဲ ၾကင္နာသူေလးရွိတဲ့အခ်ိန္
ဘယ္သူေတြမ်ားမင္းအိပ္မက္ထဲမေနနဲ႕ကြာ ကိုယ့္အေတြး..... ေတြမွာလည္း
ၾကင္နာသူေလးစိုးမိုးခ်ိန္ ဘယ္သူေတြမ်ားမင္းႏွလံုးသားထဲစိုးမိုးလို႕ထားၿပီလဲ

အခ်စ္ဆံုးမင္းအနားရွိခဲ့ရင္ ကိုယ္ေလရင္ထဲတုိးေ၀ွ႕ငိုခ်င္ေနတယ္
ရင္မွာခုိလႈံခဲ့ဖူးတဲ့သူ႕အၾကင္နာေတြနဲ႕ႏွစ္သိမ့္ တကယ့္ကိုေျဖသာတယ္
ႏွလံုးသားထဲမွာတစ္စံုတစ္ရာခံစားခဲ့ရေတာ့.... ၀မ္းနည္းလို႕လာတယ္
နာက်င္စြာရင္မွာကုိယ္ေၾကကြဲ.... အိပ္မက္ထဲရင္ခုန္ဆဲ ၾကင္နာသူေလးရွိတဲ့အခ်ိန္
ဘယ္သူေတြမ်ားမင္းအိပ္မက္ထဲမေနနဲ႕ကြာ ကိုယ့္အေတြး..... ေတြမွာလည္း
ၾကင္နာသူေလးစိုးမိုးခ်ိန္ ဘယ္သူေတြမ်ားမင္းႏွလံုးသားထဲစိုးမိုးလို႕ထားၿပီလဲ

Typed by ၀ကၤပါ
မာတိကာ သို႔ .....