သမင္လည္ျပန္

ညဥ့္နက္နက္ အဆံုးအစမဲ့တဲ့ လမ္းမထက္မွာ
စူးရွရွ ႏွလံုးသားဒုကၡ ထမ္းပုိးရင္းကြယ္
လမင္းရဲ႕ အထီးက်န္မႈမ်ဳိး နာက်င္စြာ တစ္ေယာက္တည္းပဲ

ေလာကရဲ႕ အေႏြးေထြးဆံုးေသာ အခ်စ္ေမတၱာေတြ
ငါ႔အတြက္မွ ေအးစက္လြန္းတဲ့ မင္းရဲ႕အမုန္းေတြ / တန္ျပန္အမုန္းမ်ား
အေရွ႕နဲ႔အေနာက္ ဆန္႔က်င္မႈမ်ဳိး
ပုိင္ဆိုင္ေန ဘာေၾကာင့္လဲ / ရရွိတာ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ

ေတာင္းပန္ပါရေစ မရက္စက္ပါနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနဆဲ
ေနရယ္ ၾကယ္ရယ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ စီးဆင္းခဲ့ၿပီ
လည္ျပန္ၾကည့္လွည့္ အခ်စ္ေလးရယ္ / သမင္ေလးရယ္

မာတိကာ သို႔ .....