႐ူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္မေနနဲ႔

႐ိုးသားလြန္းတဲ့ သိုးဟာ ေကာက္က်စ္တတ္တဲ့ မ်က္ႏွာနဲ႔
ႏူးည့ံလြန္းတဲ့ အၾကည့္မွာ ရက္စက္တတ္တဲ့ အရိပ္တစ္ခုနဲ႔
ယံုၾကည္တာေတြကို ေျမာင္းထဲ လႊင့္ပစ္ဖုိ႔ မၾကံနဲ႔

ေအးစက္လြန္းတဲ့ အျပံဳးဟာ သခၤ်ဳိင္းကုန္းႀကီး တစ္ခုလိုပဲ
႐ုိင္းစိုင္းလြန္းတဲ့ အသည္းကို မီး႐ႈိ႕ပစ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားဆဲ
ယိုေနတာေတြကို လက္ပုိက္ၿပီးေတာ့ ၾကည့္မေနနဲ႔

႐ူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္မေနနဲ႔ ႐ူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္မေနနဲ႔
႐ူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္မေနနဲ႔ မင္း ႐ူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္မေနနဲ႔
မာယာေတြေပၚမွာ ေသြးပ်က္ၿပီးေတာ့ အိပ္မေနနဲ႔

မာတိကာ သို႔ .....