အရင္လိုခ်စ္တုန္းပဲ

ေျပာင္းလဲျခင္းရဲ႕ အိပ္မက္မ်ားထဲေရာက္ရင္ မင္းနဲ႔ေ၀းတဲ့ခရီးမ်ားေရွ႕ကိုဆက္
ကိုယ္ဟာ အေမွာင္ဆံုးလမ္းေတြ တစ္ေယာက္တည္း ေလွ်ာက္ေနရ
ဘယ္လိုကံၾကမၼာအဆိုးႏွိပ္စက္
တို႔ႏွစ္ေယာက္အေ၀းဆံုး ေျပးထြက္ခြဲခြာခဲ့ရ

ကေလးေရ မင္းနဲ႔ေနာက္ထပ္ဆံုခ်င္ၿပီ ဘ၀မွာ ငါအလိုအပ္ဆံုးမင္းရဲ႕ေမတၱာတရား
မင္းရဲ႔ကရုဏာမ်က္၀န္းေလးေတြ ျပန္ျမင္ခ်င္ျပီ
အရင္လိုခ်စ္တုန္းပဲ ကေလးေရ

အၿမဲတမ္းတမ္းတ ႏွလံုးသားထဲမွာ မင္းရွိေန
အလြမ္းစမ္းေခ်ာင္းငယ္ စီးဆင္းကိုယ့္ရင္ထဲ
အခ်ိန္စက္၀ိုင္းထဲမွာ ျဖတ္သန္း႐ိုက္ခတ္ဆဲ ဒီမွာျပန္ဆံုဖို႔အတြက္
ကိုယ္ႀကိဳးစားဆဲပဲ မင္းအတြက္ဘ၀ေနရင္းခ်စ္တယ္

ကေလးေရ မင္းနဲ႔ေနာက္ထပ္ဆံုခ်င္ၿပီ ဘ၀မွာ ငါအလိုအပ္ဆံုးမင္းရဲ႕ေမတၱာတရား
မင္းရဲ႔ကရုဏာမ်က္၀န္းေလးေတြ ျပန္ျမင္ခ်င္ျပီ
အရင္လိုခ်စ္တုန္းပဲ ကေလးေရ

ကေလးေရ မင္းနဲ႔ေနာက္ထပ္ဆံုခ်င္ၿပီ ဘ၀မွာ ငါအလိုအပ္ဆံုးမင္းရဲ႕ေမတၱာတရား
မင္းရဲ႔ကရုဏာမ်က္၀န္းေလးေတြ ျပန္ျမင္ခ်င္ျပီ
အရင္လိုခ်စ္တုန္းပဲ ကေလးေရ

Typed by အၪၨလီ
မာတိကာ သို႔ .....