ႀကိဳသိပါရေစ

ေနကို ထုိင္ၾကည့္ရင္း တေရြ႕ေရြ႕ေပ်ာက္ကြယ္ ညေနမ်ား
ေငြစႏၵာရဲ႕ ေတာက္ပခ်ိန္ဟာလည္း ညရဲ႕ ခဏတာေလး

ကိုယ္အိပ္မက္ မက္သူမ်ားလား ပိုခံစားတတ္လြန္းလို႔လား/
တုိ႔ႏွစ္ေယာက္အခ်စ္တို႔ လြင့္ျပယ္မလား
ကိုယ္ခုထိမသိတဲ့ အခ်စ္ရဲ႕ ျပႆနာ

အားလံုးေျပာင္းလဲျခင္းရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ
အရင္ကအခ်စ္ေတြ ေျပာင္းလဲမလား
အၾကင္နာဟာ တကယ္လို႔မ်ား တစ္ေန႔မွာ ဒါဏ္ရာလား
ကိုယ္ႀကိဳသိပါရေစ ခ်စ္သူေရ

ဒီေရ ဒါဏ္ေတြနဲ႔ ကမ္းစပ္ေက်ာက္ေဆာင္ ပဲ့ေႂကြခဲ့
ေျခရာေတြရယ္ လမ္းမ်ားစြာကိုလည္း ေဟာင္းႏြမ္းသြားေစခဲ့

ေ၀းမလားလို႔ ထိတ္လန္႔စိတ္ ရင္ထဲမွာ ဇြတ္ႀကိတ္မွိတ္
ငါေတာ့ အိပ္မရႏိုင္ပါဘူး အခ်စ္ဆိုတာ ေျပာင္းလဲျခင္းမဲ့ တည္ျမဲျခင္း
အားတင္း ေတြးထားခဲ့ အခ်ိန္ဟာ တုိ႔အေျဖပဲ

အခ်စ္က ေျပာင္းလဲၿပီး တစ္ေန႔မွာ ဒါဏ္ရာလား
ကိုယ္ႀကိဳသိပါရေစခ်စ္သူေရ
သိခြင့္ေပးပါ ခ်စ္သူေလး သိခြင့္ေပးေတာ့ ခ်စ္သူရယ္

မာတိကာ သို႔ .....