နယ္ေျမသစ္မ်ားစြာ

ငါစိတ္ကူးေတြ အေ၀းကုိ ရႊက္လြင့္ဆဲ
ဘယ္လို အခက္အခဲေတြ႕လဲ ေရာက္ေအာင္ ေရွ႕ဆက္သြားစုိ႔
ဘ၀ဟာ ဂိမ္းတစ္ခုဆိုလဲ ေနာက္တစ္ခန္းသြားရမွာပဲ
ရန္သူေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔ တုိက္ခုိက္ေရွ႕ဆက္သြားစို႔
ငါ႔လက္ကုိ တြဲထားလိုက္ဦး အၾကင္နာေတြနဲ႔ အားေပးလိုက္ဦး
အတူတူ တုိ႔ရဲရင့္မယ္ ... အိုး ...

နယ္ေျမသစ္မ်ားစြာ ေရွ႕မွာ အတူ စြန္႔စားၾကစုိ႔ မင္းနဲ႔ငါ
နယ္ေျမသစ္မ်ားစြာ ေရွ႕က အတူ သိမ္းပိုက္မွာပဲ ေဟ့/ ဘယ္အထိလဲ

ခၽြန္ထက္လြန္းတယ္ မင္းဟာ ျမႇားဆိုလည္း
ငါဟာေလ ေလးတစ္စင္းေပါ႔ သြားမယ္ ပစ္မွတ္မ်ားအထိ
မင္းဟာ ဓါးတစ္လက္ဆိုလည္း ငါက ဒိုင္းတစ္လက္ပဲေပါ႔
ဒီမွာ အမွန္တရားအတြက္ဆို တို႔ႏွစ္ေယာက္ အသက္စြန္႔ၾကစို႔
မင္းလဲတဲ့အခ်ိန္ တြဲထားေပးဖုိ႔ ဒဏ္ရာေတြႀကံဳလည္း ႏွစ္သိမ့္ေပးဖုိ႔
အျမဲတမ္း မင္းအနားမွာ ငါ အားေပးမယ္ ရဲရင့္ၾကပါစို႔

ငါတုိ႔ေရွ႕မွာ အတားအဆီးမ်ား ဘာကိုမွ မေၾကာက္ဘူး ေရွ႕ဆက္မွာ
ငါတုိ႔ေရွ႕မွာ ပိတ္ဆို႔သူ အားလံုးတိုက္ခိုက္မယ္ လာ ရင္ဆုိင္မယ္ ဟူး ...

နယ္ေျမသစ္မ်ားစြာ ... နယ္ေျမသစ္မ်ားစြာ ...

မာတိကာ သို႔ .....