ေျမနီလမ္း

အျမင္အာ႐ံုေတြမွာ ကပ္ၿငိတြယ္ဆဲပါ
ဟိုအရင္အခ်ိန္ေတြရဲ႕ အတိတ္အသစ္ျပန္လာ
ေျခသံတစ္စံုတစ္ရာရယ္ မၾကားမိပါလား
အိပ္မက္ေဟာင္းေလးက ႏိုးခြင့္ျပဳပါ

ဒီေနရာမွာ အရင္က ေတြ႕ေနက်ပါ
မျမင္တာၾကာၿပီ အရင္ႏွစ္မ်ားစြာပါ
ရင္ခုန္သံေတြရယ္ တျဖည္းျဖည္းျမန္လာ
ေျမနီလမ္းေလးကို မင္းသတိရပါ

အိုး ..... ေျမနီလမ္းက
အိုး ..... အျမဲေစာင့္ေနတာ
အိုး ..... ေျခသံေလးမ်ား
ျပန္ၾကား ..... အေ၀းက

ဟိုမွာ အနီေရာင္ အိမ္မိုးမ်ားရဲ႕ အထက္မွာ
ဒီလိုအခ်ိန္ေတြဆုိ တဖြဲဖြဲေႂကြက်
ခ်ယ္ရီထင္း႐ွဴးနဲ႔ ေတာတန္းတစ္ေနရာ
ေတာင္ေပၚလမ္းထဲမွာ ႏွင္းမကြဲေသးပါ

မာတိကာ သို႔ .....