ကြာရွင္းေပးပါ

အျပင္ကိုေရာက္မွ မင္းရဲ႕ မေကာင္းေၾကာင္း သိလိုက္ရ
ဒီအခ်ိန္ ဒီထက္ရွင္းတာ မရွိေတာ့ဘူး
မင္းေၾကာင့္ အႀကိမ္တစ္သိန္းေလာက္ စိတ္ေတြညစ္
အခ်ိန္မွန္ ေဒါသစိတ္မွာျဖစ္ နင္ထင္တိုင္းၾကဲခဲ့လို႔
ၿပီးေတာ့မွ အေျပာေကာင္းလြန္းတယ္
အဆင္ေျပရင္ ကြာရွင္းေပးပါ မင္းဘာျဖစ္ခဲ့တာ မင္းသိလား
ပိုင္ဆုိင္တာ အကုန္သိမ္းသြားပါ အခုွရွင္းခြင့္ေပး
မင္းရဲ႕အျဖစ္ကို မင္းျမင္လား ရီေ၀အၾကည့္နဲ႔ ငါ႔ကိုၾကည့္
မ်က္စိေနာက္တယ္ တကယ္ဆို ငါ႔ရဲ႕စကားေတြ မွားခဲ့တယ္
ငါ႔ဘ၀မွာ မင္းေလာက္ခ်စ္တာမရွိ ဒါေတြအားလံုး မင္းဟာမသိ
ငါဟာ မ်က္စိမွိတ္ကာ ခ်စ္ခဲ့လည္း နင္လုပ္ရက္ခဲ့
ငါ႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ လြဲခဲ့ နင္ကတိစကား အာလံုးလြဲခဲ့
ခ်စ္ခဲ့ျခင္းအားလံုးလြဲခဲ့ ငါ႔ကိုအခု ရွင္းခြင့္ေပးစမ္း
အျပင္ကုိထြက္မွ မင္းရဲ႕ မေကာင္းေၾကာင္း ေျပာျပၾကတယ္
ေတာ္ၿပီ ျပတ္စဲပစ္ေတာ့မယ္ စိတ္႐ႈပ္တယ္
ငါ႔အနားမွာ မင္းက မရွိခ်င္ေတာ့ နင္ဘယ္ကုိသြားလဲ ငါ႔ကုိေျပာ
ထင္သလို ၀ုန္းဒိုင္းၾကဲခဲ့ၿပီးေတာ့မွ ငါ႔အနားသိပ္မကပ္နဲ႔

မာတိကာ သို႔ .....