ျဖတ္

မင္းနဲ႔ တုိ႔ရဲ႕ဘ၀ အခုၿပီးဆံုးျခင္း ညာတတ္တဲ့အခ်စ္လည္း သိကုန္ၿပီ
ၿငိမ္သက္တဲ့ဘ၀ ခုအျပင္ဆံုးမီး တုိ႔ေလွ်ာက္မယ့္လမ္းလည္း ဆံုးေနၿပီ
ပံုေအာၿပီး ခ်စ္လိုက္တာ မင္းမသိ အသည္းကြဲဖုိ႔ရန္မရွိ
ဒီထက္ ခ်စ္ခ်င္ေနလိုသူဟာ အ႐ႈံးပဲ

ညာခ်စ္သူဆုိတာဣေႁႏၵေတြနဲ႔ ဆက္ယံုေနရင္ ႐ုန္းထြက္ခက္မယ္/ၾကာေနမယ္
နင္/မင္းငါ႔ကုိ ျဖတ္လိုက္ေတာ့ ငါအသက္ရွင္ခ်င္တာ ေပ်ာ္သလိုပဲ
ခ်စ္တာ နင့္ရဲ႕ သေဘာေပ်ာ္ရႊင္ဖုိ႔/ တစ္ဖက္သတ္အၾကည့္ မင္းငါ႔ကို ျဖတ္လုိက္ေတာ့

မင္းအတြက္မ်က္စိမွိတ္ ျပန္အိပ္ေန အေကာင္းဆံုးပဲ ပတ္သက္ခဲ့သမွ်ေမ့လိုက္ေတာ့
အခ်စ္က ဒီဘ၀မွာ အမ်ားႀကီးပဲ မင္းနဲ႔ေတြ႕ ငါခ်စ္တတ္ခဲ့သမွ် စိတ္ေလတယ္
ဆက္အတူတူေနခ်င္သူ အ႐ႈံးပဲ

လံုး၀ေမ့လိုက္ေတာ့ တုိ႔အသည္းမကြဲဘူး ဘ၀ႀကီးနဲ႔ ေပးဆပ္မယ့္ အ႐ႈံးမရွိဘူး
ဒီထက္မက အသည္းခြဲဦးမလား ငါၿပံဳးေနဆဲ ၀ဋ္လည္ျခင္းေတာ့ ေတြးထားဦး ေရး

ႏွလံုးသားေလးကအတု ဒါကို နင္သယ္လာၿပီး ဟန္ေဆာင္အိပ္မက္မ်ားေပး
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခု ေနာက္ဆံုးထပ္ ဘယ္သူေတြကို ေပးဦးမလဲ
မင္းပဲ ေတြးၾကည့္စမ္း မင္းနဲ႔တုိ႔ ညာတတ္သူရဲ႕ အခ်စ္မ်ားကုိ
သိသားနဲ႔ ခ်စ္တတ္ခဲ့ အဆိုးဆံုး ေတြးရင္းနဲ႔

ညာခ်စ္သူဆိုတာ ဣေႁႏၵေတြနဲ႔ တုိ႔ဆက္ယံုေနရင္ ႐ုန္းထြက္ခက္
မင္း ငါ႔ကို ျဖတ္လုိက္ေတာ့ တို႔အသည္းႏွလံုးမ်ား တစ္ဖက္သတ္ၾကည့္
အခ်စ္က မင္းအနား လံုး၀မရွိ မင္းငါ႔ကုိ ျဖတ္လိုက္ေတာ့ မင္းငါ႔ကုိ ျဖတ္

မာတိကာ သို႔ .....