ေနာက္ထပ္မရွိ

ဒီမာယာေျခသံနဲ႔အတူ သူငါ႔ေရွ႕ေရာက္လို႔ေန
ေတာ္ၿပီကြာ ဒီတစ္ခါ သိပ္ေၾကာက္သြားၿပီ ငါအသည္းကြဲဖူးေတာ့ေလ
ေ၀းေ၀းသို႔ မင္းသြားေတာ့ ထြက္သြားေတာ့ ဒီရင္ခြင္ဟာ ဗလာနယ္ေဟ့
ဟူး ... ဟူး ... ဒုကၡအစစ္ေပးခဲ့တဲ့ မိန္းကေလးရဲ႕

နင္ယူစရာ ေနာက္ထပ္မရွိဘူးေလ ဘ ... ဘ ... ေဘဘီ
နင္ယူစရာ န ... န ... ေနာက္ထပ္မရွိ
ငါပိုင္ဆိုင္တာ အကုန္မင္းဆီမွာ ဘာမဆို အခ်စ္ရယ္
ဘ ... ဘ ... ေဘဘီ နင္ယူသြားစရာ န ... န ... န ... ေနာက္ထပ္မရွိ

ငါျမင္ေယာင္ေနတယ္ အတိတ္ဟာ မုန္တိုင္းအလားျပင္းလြန္းတယ္
တည္ၿငိမ္ကာေနတဲ့ ဘ၀ဟာ မယံုစရာ အျမစ္က ကၽြတ္ထြက္ခဲ့
ေ၀းေ၀းသုိ႔ မင္းသြားေတာ့ ထြက္သြားလိုက္ေတာ့
ဒီရင္မွာ ဗလာနယ္ေဟ့ မင္းေလးသိမ္းပိုက္ဖုိ႔ ေနာက္ထပ္အပိုမရွိ
ဒုကၡစစ္စစ္ေပးခဲ့တဲ့ မိန္းကေလးရဲ႕

နင္ယူစရာ ေနာက္ထပ္မရွိဘူးေလ ဘ ... ဘ ... ေဘးဘီ
နင္ယူသြားစရာ န ... န ... န ... ေနာက္ထပ္မရွိ
ငါ႔ပိုင္ဆိုင္တာ အကုန္မင္းဆီမွာ ဘာမဆုိ အခ်စ္ရယ္
ယူေနာ္ ယူစရာ ငါ႔မွာ န ... န ... န ... ေနာက္ထပ္မရွိ

ေ၀းေ၀းသြားေတာ့ မင္းသြားေတာ့ ဒီမွာ ၾကည့္ေလဗလာနယ္ေဟ့
မင္းေလးအတြက္ ေပးလိုက္ဖို႔ မရွိေတာ့ဘူး ဒုကၡအစစ္ေပးခဲ့ဖူးတဲ့ မိန္းကေလးရဲ႕

ငါေပးဖုိ႔ ေနာက္ထပ္မရွိ ဘ ... ဘ ... ေဘဘီ ယူပါေပးဖုိ႔ ေနာက္ထပ္မရွိ
၀ူး ... ၀ူး ... ရွား လား လား လား
ဘ ... ဘ ... ေဘးဘီ ယူပါေပးဖုိ႔ ေနာက္ထပ္မရွိ ေဘဘီ ဒီမွာ လံုး၀ေနာက္ထပ္မရွိ

မာတိကာ သို႔ .....