ကမၻာသစ္ေတး

လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္အျပည့္နဲ႔ ဘ၀ အလင္းကို လိုက္ရွာေဟ့
အားလံုး လွည့္ကြက္မ်ား သစၥာတရားေတြရယ္
မွားယြင္းတဲ့တရားမ်ား အသိခက္ခဲတယ္ေဟ့

ႏွလံုးသားေတြ ေပးဆပ္တတ္ဖုိ႔ေပါ႔
အမွန္တရားေတြ ေမ့ပစ္ဖို႔အတြက္ေပါ႔
တံခါးမ်ားကို ဆြဲဖြင့္လို႔ သကၠရာဇ္ကို ထုဆစ္ၾကစုိ႔

ေဟ့ ... ႏိုးထၾက ေဟ့ ... နားစြင့္ၾက
ေဟ့ ... ဆံုးျဖတ္လိုက္ (ေဟ့)

ေျပာင္းလဲျခင္း ေန႔နဲ႔ည အဓိပၸါယ္ရွိတယ္ေဟ့
သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ အိပ္မက္တစ္ခုခု တုိ႔ကမၻာသစ္ပါေစ
မွားယြင္းတဲ့တရားမ်ား ဟူး ... အသိခက္ခဲတယ္ေဟ့
ေလာကကုိ ခ်စ္တတ္ဖို႔အတြက္ေပါ႔
အတၱေတြ ေမ့ပစ္ဖုိ႔ အတြက္ေပါ႔
တံခါးမ်ားကုိ ဆြဲဖြင့္လို႔ သကၠရာဇ္ကုိ ထုဆစ္ၾကစို႔

မာတိကာ သို႔ .....