ေန၀င္ခ်ိန္

ဒီေန၀င္ခ်ိန္ကုိ ဘယ္ေမ့မလဲ အေမွာင္၀င္လာတယ္ ဒီညထဲ
ရက္စက္တဲ့ စကားလံုးမ်ားနဲ႔ ငါ႔အသည္းကို ဖဲ့ေႁခြခဲ့
ေနခ်င္တယ္ဆို ေနႏိုင္ပါတယ္ အေမွာင္၀င္လာတယ္ ဒီညထဲ
ရက္စက္တဲ့ စကားလံုးမ်ားနဲ႔ အသည္းကပဲ့ေႂကြခဲ့ / ကိုပဲ့ေႂကြခဲ့
အခ်ိန္နာရီေတြ အကုန္ျမန္ေနခဲ့ ရာသီေတြလည္ပတ္ဆဲ
အဆံုးသတ္မဲ့ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ ငါ႔အသည္းႏွလံုးကေၾကကြဲ
ေနခ်င္တယ္ဆို ေနႏိုင္ပါတယ္ နာက်င္ေနသူ ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း
အသက္မဲ့တဲ့ လမ္းခြဲေလးနဲ႔ ငါေက်ာခုိင္းသြားခ်င္တယ္
ေလျပည္ေတြလို ညင္သာတဲ့ ေလွာင္ရယ္သံေတြခ်ဳိလြင္ဆဲ
တိတ္ဆိတ္တဲ့ ႏွလံုးသားေလးထဲ ျဖတ္သန္းလို႔ တိုး၀င္ဆဲ

ဒိုင္ယာရီစာရြက္ေဟာင္းမ်ားထဲမွာ က်ိန္စာသင့္သူ
နာက်င္စြာ ဒဏ္ရာနဲ႔ အိပ္မက္မ်ားစြာ သန္းေကာင္ယံမွာ ထင္က်န္ေနခဲ့

မာတိကာ သို႔ .....