တစ္ေန႔စာအလြဲမ်ား - ထူးအိမ္သင္

အမုန္းမ်က္လံုး ေရး - ၀င္းမင္းေထြး
တစ္ေန႔စာအလြဲမ်ား ေရး - အယ္ျဖဴ
တစ္သက္သာအမွတ္တရ ေရး - ဘုိဘို
အဓိပတိလမ္းကေျခရာမ်ား ေရး - ၀င္းမင္းေထြး
သံုးရာသီခ်စ္သူ ေရး - သုခမိန္လႈိင္
ဒုကၡကိုေဆးဆုိးထားတယ္ ေရး - ကိုစစ္ၿငိမ္း
ေႏြဦးကံ့ေကာ္ ေရး - ကုိေလးလြင္
ႏႈတ္ဆက္မယ့္ေႏြ ေရး - ကိုေန၀င္း
ဘုရား၀တ္ျပဳ ေရး - ကုိေလးလြင္
ပထမအသည္းကြဲဇာတ္လမ္း ေရး - ၀င္းမင္းေထြး
၂၄ နာရီ ေရး - မင္းခ်စ္သူ
ေနာက္ထပ္မရွိ ေရး - ျမင့္မိုးေအာင္
ျဖည္းျဖည္းေလးနဲ႔ၿငိမ့္ၿငိမ့္ ေရး - ကိုေလးလြင္ ဆို - ဘိုဘို ႏွင့္

မာတိကာ သို႔ .....