အေတြးပန္းခ်ီ

ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ အျမင့္ဆံုးထက္မွာ အသည္းထဲ လွိဳက္လွဲေတာင္းဆုရည္
သာယာပါေစ ထာ၀စဥ္ ေမ့ဘ၀အတည္
ေၾကြပါေစေမ ေၾကြျပီးခဲ့ရင္ ျပံဳးစႏွုတ္ခြန္းမဆက္နဲ႔ခင္
ေနရာမွန္မွာ အနည္ထိုင္ေစေတာ့ အခ်စ္ေရ
ၾကဳံလာသူ တို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ကံ ျဖစ္သမွ်အေဟာင္း ေျပာင္းလဲအသစ္တဖန္
သံသရာနယ္ က်င္လည္လုိ႔မဆံုးျပီ
ႏွလံုးသားထဲ အရွံဳးအျမတ္မထြက္သူ ျပဳံးရခက္ အဆံုးရဲ႕တဖက္မွာ
ငိုရယ္မလြယ္ အခ်စ္ရဲ႕နန္းအျပန္ဆီ
ခ်ဳိလြင္သာယာ အခ်စ္ဆံုးေတးသံ လွိဳင္းခတ္ဆိပ္သုဥ္း မတိုးတိတ္မီ
က်န္ေနပါေစ ေဖာ္ကြာတစ္ေယာက္တည္း အေတြးသီ

Typed by s_patato
မာတိကာ သို႔ .....