ဒါပါပဲ

အခ်ိန္ကုိက္နင္လာခဲ့ပါေဟ့ ၀င္တုိက္မယ္ ေကာ္ရစ္ဒါဘူး
စာအုပ္ကုိ လႊတ္ခ်လိုက္ေလ ဒါမွ ငါနာမည္သိမယ္

ခဏေနေတာ့ ခ်စ္သြားမယ္ ပန္းျခံထဲမွာေျပးမယ္
ပန္းေလးတစ္ပြင့္ လက္ေဆာင္ေပး
ျပႆနာတစ္ခုလာေတာ့မယ္ တျခားလူနဲ႔ အထင္လြဲမယ္
ကားတုိက္အခန္းက် အသည္းေတြကြဲ ဒါပါပဲ

ဒီအေၾကာင္းကုိ ငါသီခ်င္းလုပ္ေရး တယ္လီဖုန္းကုိ ပါေအာင္ထည့္ေရး
လူႀကိဳက္ေအာင္ နည္းနည္းေတာ့ခၽြဲမယ္ ၀ယ္နားေထာင္ နင္ႀကိဳက္ဦးမယ္

ေစ်းသိပ္မႀကီးပါဘူးကြယ္ (၃)ေခြမွ တစ္ေထာင္တည္းရယ္
သတိျပဳခ်က္ေတာ့ ဖတ္ပါေဟ့ သီခ်င္းေတြ သိပ္ခ်ဳိလြန္းေတာ့
နားေထာင္မယ့္သူမ်ားအတြက္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေသး ဒါပါပဲ

အေပါစားအခ်စ္နဲ႔ ဘ၀ကိုေရာင္းၿပီးစား
အေပါစားအၿပံဳးနဲ႔ ဘ၀ဟာ ေျမာင္းထဲသြား

ဒါပါပဲ

မာတိကာ သို႔ .....