သင္ခန္းစာ

မယံုခ်င္သူ ပံုျပင္လိုသာဆက္ၿပီး ေမ့ပစ္လိုက္မွာလား
ျမင္ႏိုင္မယ္ဆို မီးေတာက္တဲ့ ႏွလံုးသားကိုေလ စာနာမွာ
အၾကင္နာေတြ ပန္းခင္းေလးအျဖစ္ မင္းအတြက္ ပြင့္ေ၀ခဲ့တာ
မင္းက နင္းေခ်စြန္႔ကာ ထြက္သြားေတာ့မွာလား

ေျမျပင္ေတြ ပင္လယ္ေတြ ေက်ာ္လြန္ျဖတ္ၿပီး ရွာေဖြၾကည့္ပါ
ဘယ္လုိအရာမဆို ခဏေလာက္ေတာ့ လွပစြာခမ္းနား
ဂုဏ္ေတြေငြေတြ ေက်ာ္ၾကားမႈအျပည့္နဲ႔ ဘ၀ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္ထဲမွာ
အခ်စ္ရဲ႕ ကြက္လပ္ေလးကို ျပန္ၿပီး အစားထုိးလို႔ ရႏိုင္မလား

ရင္ထဲက အခ်စ္စစ္အေၾကာင္းကို တစ္ေန႔ေတာ့ မင္းေလးသိမွာပါ
တန္းဖိုးျဖတ္မရတဲ့ အခ်စ္ကို တစ္ေန႔ေတာ့ မင္းယံုၾကည္မွာပါ
ရင္ထဲက အခ်စ္စစ္အေၾကာင္းကုိ တစ္ေန႔ေတာ့ မင္းေလ နားလည္မွာ
ျပန္အစားထုိးလို႔မရတဲ့အခ်စ္ကုိ တစ္ေန႔ေတာ့ မင္းႀကံဳလာမွာပါ

သူ ၾကင္နာဦးမလား သူ ခ်စ္တတ္ဦးမလား
တစ္ခ်ိန္မွာေတာ့ မင္း ခံစားတတ္မွာပါ
သူ ၾကင္နာဦးမလား သူ ခ်စ္တတ္ဦးမလား
ၾကံဳမွာပါ အခ်စ္ သင္ခန္းစာ

မာတိကာ သို႔ .....