ေ၀းေနတဲ့သီခ်င္း

ငါရင္ကြဲေတာ့ မင္းကေတာ့ မသိသလို ေနခဲ့ေတာ့
မင္းသိပ္ဆိုးေနၿပီ … ဒီလိုေလးနဲ႔
၀မ္းနည္းတဲ့ေန႔ေတြ ျဖတ္သန္းရင္း အသည္းကြဲတက္ေနၿပီ

ငါ့အခ်စ္က မင္းအတြက္ပါ မေျပာင္းလဲဘူး ယံုၾကည္ပါ
ဟူး မင္းကို အခ်စ္ဆံုး လံုး၀မေမ့ႏိုင္ခဲ့
ငါအၿမဲတမ္းပဲ သိပ္ခ်စ္လို႔ေနမိၿပီ အခ်စ္ေလး

ငါ့ကို ဘယ္သူတားမလဲ
အဆိပ္ခတ္တဲ့ စကားေတြရယ္ ကာဆီးလဲ
အခ်စ္ဟာတည္ၿမဲဆဲ ငါခ်စ္ေနဆဲ
မင္းေလးနဲ႔ ေ၀းခဲ့ရင္ ေသမယ့္ဘ၀ ေရး မင္းယံုၾကည္လိုက္

ငါ့အခ်စ္က မင္းအတြက္ပါ မေျပာင္းလဲဘူး ယံုၾကည္ပါ
မင္းေလးတစ္ေယာက္သာ အခ်စ္ဆံုး လံုး၀မေမ့ႏိုင္ခဲ့
ငါအၿမဲတမ္းပဲ သိပ္ခ်စ္လို႔ေနမိၿပီ အခ်စ္ေလး

ငါ့အခ်စ္က မင္းအတြက္ပါ မေျပာင္းလဲဘူး မင္းေလးအသိ
အရိုးဆံုးႏွလံုးသား အရိုးဆံုးငါ့အခ်စ္နဲ႔
ငါအၿမဲတမ္းပဲ သိပ္ခ်စ္လို႔ေနခဲ့မိ

မင္းနဲ႔တို႔ဘ၀ ေ၀းမယ့္စကားမ်ား မင္းမေျပာလိုက္ပါနဲ႔
ငါအၿမဲတမ္းပဲ သိပ္ခ်စ္လို႔ေနခဲ့မိ
အခ်စ္ေလး

Typed by မာန္လႈိင္းငယ္
မာတိကာ သို႔ .....