ေနာက္တာ

ေရာဂါေသခ်ာအေျဖရွာၾကည့္ပါ ငါလိမ္ခဲ့ဖူးသလား မင္းပဲျပန္ေမးၾကည့္
အစြန္းေရာက္ပါ၀ါေတြ လာမျပနဲ႔ ငါ႔ေၾကာင့္လို႔ နည္းနည္းမွ မေျပာနဲ႔
နင့္ဇာတ္ နင္ပဲသိမ္း ခြဲမသြားပါနဲ႔ မင္းအတြက္ တစ္သက္လံုးခ်စ္မယ့္သူ
အျမဲတမ္းပါ ယံုလိုက္ မင္းကို ငါမေျပာဘူး ေစာင့္ၾကည့္အခ်စ္ေလး
မင္းအတြက္ အသက္ေပးထားတဲ့သူ အျမဲတမ္းပါ ယံုလိုက္
မင္းကုိ ငါမေျပာဘူး ငါေျပာခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး
မေကာင္းဘူး နင္ဟာ အႏိုင္ယူလြန္းတယ္
မခံႏိုင္ေအာင္ ေျပာလည္း သည္းညည္းခံခဲ့တယ္
နင့္ေၾကာင့္ ငါေပ်ာ္ရႊင္ေနတာေတြ အကုန္လံုးလည္း
ၾကက္ေပ်ာက္ ငွက္ေပ်ာက္ ေပ်ာက္ၿပီ
အခုမွ မငိုျပနဲ႔ ငါ႔ဘ၀ နင့္လက္က လြတ္ေအာင္ ေ၀းေ၀းေျပး

မာတိကာ သို႔ .....