မင္းေက်ာင္းမတက္တဲ့ေန႔

ေဟ့ ေဘဘီ မေနတတ္ဘူး ကုိယ့္မွာတကယ္မလြယ္ပါလား
အေတြးေလးေတြးတုိင္း စိုးထိတ္မျဖစ္ေတာ့ဘူး
မင္းရဲ႕ ထုိင္ခံုဆီၾကည့္ေတာ့ ကြက္လပ္ေလးက ကိုယ့္ကုိေလွာင္တယ္
ကုိယ့္မွာ သိပ္ေတြ႕ခ်င္လို႔ ေက်ာင္းမွာလိုက္ရွာေတာ့ မင္းကိုလည္း မေတြ႕ရဘူး
ကုိယ္အရမ္းလြမ္းေနၿပီ အခ်စ္ဆံုးသိရဲ႕လား

ရင္ခုန္သံေတြဟာ မင္းဆီကုိ လြင့္သြားခဲ့လုိ႔
ကိုယ့္ရင္ခြင္ငယ္ေလး ေဆြးၿပီးေတာ့ေဆြး ခ်စ္သူရယ္
ဒီေန႔ မင္းစိတ္နဲ႔ အသက္ရွင္ရင္း

ဆံုေနၾက ျမင္ေနၾက သူငယ္ခ်င္းေတြၾကား
(ဒီအေဖာ္ေတြရဲ႕ၾကား) (အေပါင္းအသင္းမ်ားရဲ႕ၾကား)
လာေနၾက ျပန္ေနၾက ဒီလမ္းေလးမ်ားထဲမွာ
(လမ္းေလးေတြမ်ားထဲ)(ဒီလမ္းေလးေတြမ်ားထဲ)
၀င္ေနၾက ထုိင္ေနၾက ဒီဆိုင္တန္းေတြနား (ဒီဆုိင္ေတြရဲ႕နား)
ကိုယ့္တစ္ေယာက္တည္း မင္းမပါဘဲ မသြားခ်င္ဘူး ခ်စ္သူေလး
ကိုယ့္ရင္ထဲ လွမ္းၾကည့္ဦး ကိုယ္တကယ္ပါ
လြမ္းလို႔အခ်စ္ေရ (ကိုယ္တကယ္ကုိလြမ္းေန)

မင္းရယ္သံေလး မင္းကိုယ္ေငြ႕ေလး မရွိလို႔မျဖစ္ပါ မခ်စ္ေလး
အရိပ္လိုမ်ိဳး မျမဲေနပါ ကိုယ့္ရဲ႕ေဘး ခဏေလာက္ေတာင္ မေ၀းခ်င္ဘူး
မင္းရဲ႕ ထုိင္ခံုဆီၾကည့္ေတာ့ ကြက္လပ္ေလးက ကိုယ့္ကိုေလွာင္တယ္
ကိုယ့္မွာ သိပ္ေတြ႕ခ်င္လို႔ ေက်ာင္းမွာလိုက္ရွာေတာ့ မင္းကိုလည္း မေတြ႕ရဘူး
ကိုယ္အရမ္းလြမ္းေနၿပီ ဘာလုိ႔ မင္းေက်ာင္းမတက္လည္းေဟ့

ဒီအခ်ိန္မွာ ရင္ခုန္သံေတြဟာ မင္းေလးရွိတဲ့ အနားမွာ
လြင့္၀ဲ ေဆြးၿပီးေတာ့ေဆြး ခ်စ္သူရယ္
ဒီေန႔ ကိုယ္ မင္းစိတ္နဲ႔ အသက္ရွင္ရင္း

အခ်စ္ ... ေရ

မာတိကာ သို႔ .....