မၿငိမ္းေသာမီး

ဒီကကမ္းလုိက္တဲ့ တို႔လက္ကို မင္းဆုပ္ခ်င္ဆုပ္ ပုတ္ခ်င္ပုတ္
ဒါေပမယ့္ လွမ္းခဲ့တဲ့ တုိ႔ရဲ႕လက္ကို မရုတ္
ရင္ခြင္ၾကားေစ့စပ္ပြဲပ်က္တဲ့ အဆံုး ရွိုက္လိုရွိုက္ ျပံဳးခ်င္ျပဳံး
ဒါေပမယ့္ လြမ္းတတ္တဲ့တို႔ရဲ႕ဘက္က မမုန္း
တို႔ရဲ႕အခ်စ္ဟာေလ မစိမ္းကားတတ္ပါဘူး အခ်စ္ရဲ႕အဘိဓမၼာမွာ
ပိုင္ဆိုင္ရမွ မင္းကို ခ်စ္မယ္လို႔မ်ား ထင္ ထင္ေနသလား
ေမွ်ာ္ခါလြမ္းမိတဲ့ ညဘက္ဆို ေတးေရးခ်င္ေရး ဆိုခ်င္ဆို
ဒါေပမယ့္ စပ္ခဲ့တဲ့ေတးသြားပိုဒ္ေတြ မခ်ိဳ
ရင္ခြင္ၾကားေမွးစက္ခြဲထြက္ဖို႔ အဆံုး မုန္းခ်င္မုန္း စိမ္းခ်င္စိမ္း
ဒါေပမယ့္ ညွိခဲ့တဲ့မီးစ အခ်စ္ဟာ မျငိမ္း
တို႔ရဲ႕အခ်စ္ဟာေလ မေျပာင္းလဲတတ္ပါဘူး အခ်စ္ရဲ႕အဓိပါယ္မွာ
အတူေနရမွ မင္းကို ခ်စ္မယ္လို႔မ်ား ေၾသာ္ ထင္ ျမင္ေနသလား
တို႔ရဲ႕အခ်စ္ဟာေလ မယိမ္းႏြဲ႔တတ္ပါဘူး မင္းရဲ႕အမုန္းေတြေၾကာင့္
ျဖဴစင္ရာက စြန္းထင္သြားမယ္လို႔မ်ား ေၾသာ္ ထင္ျမင္ေနသလား

Typed by s_patato
မာတိကာ သို႔ .....