ရွင္းပစ္လိုက္

ေဟ့ ခ်စ္သူ မင္းကိုေတြ႕တယ္ ငါဟာ ႐ူးသြပ္သြားတယ္
မင္းေဘးမွာ ငါလိုေနာက္တစ္ေယာက္ပဲ
အိုးႏိုး မင္းခ်စ္တာ ငါ႔တစ္ေယာက္တည္းတဲ့
ေနပါ အခုမွသိတယ္ လမ္းမထဲမွာပဲ က်န္ရစ္ေနခဲ့
၁.၂. ၁.၂.၃.၄. ဖုန္းဆက္ရင္ မင္းျပန္ေျပာတယ္
ဒါေတြကိုသိပ္ေၾကာက္လို႔ စကားလံုးေတြ ဆန္႔ငင္ ဆန္႔ငင္ ျဖစ္
အိုးႏိုး အားလံုး ေရွ႕ေရာက္ရင္ ကေလးလိုမ်ဳိးပဲ
နင္အ႐ူးလုပ္ျပတယ္ အငိုက္မိကာပဲ က်န္ေနရစ္ခဲ့ ၁.၂. ၁၂၃၄

မင္းလိမ္တုိင္း ငါမသိလို႔ မင္းထင္ထား ၾကာရင္ေဒါသထြက္တယ္
အျပတ္ရွင္းပစ္လိုက္ အခုမွေရွ႕ဆက္ရင္ ငါ႔အတြက္အပုိပဲေဟ့
ငါဒါကိုအၿပီးသတ္လိုက္မယ္ ဂ႐ုစိုက္မေနနဲ႔ ကိုယ့္လမ္းကုိဆက္ေလွ်ာက္

မင္းလိမ္တိုင္း ငါမသိလို႔ မင္းထင္ထား ၾကာရင္ေဒါသထြက္တယ္
အျပတ္ရွင္းပစ္လိုက္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ေတာ့ အျပတ္ရွင္းလိုက္

မာတိကာ သို႔ .....