အပယ္ခံ

ကတၱီပါေတြဖံုးအုပ္ လွပတဲ့ေရႊဓါးနဲ႔ နင္ငါ႔ကုိ သတ္ေနတာလားေဟ့
မင္းအခ်စ္ကုိ ယံုစားရင္ သံသယေတြ မထားခဲ့ဘူး
ငါဟာ အလုပ္ၾကံခံရမလားေဟ့

ဆိုးတယ္ ဆိုးတယ္ ငါဟာ သိပ္ရွက္တယ္
ငါဟာ အသက္ရွင္ေနတာေတာင္ ငါဟာ ေသေနခဲ့တယ္
ငါ႔ဘ၀ဟာ အဓိပၸါယ္မရွိဘူး ငါ႔ဘ၀ဟာ အလကားပဲ
ငါအလကားပဲ ... ဆုိးတယ္ ...
ဘယ္အထိေအာင္ ဆက္ခံရမလဲ အပယ္ခံပါ ငါ႔ဘ၀အ႐ႈံးသမား
ၾကည့္စမ္းေဟ့ ... အလကားပဲ

ရွိသမွ်ေတြ အကုန္ဆံုး႐ႈံး ေနာက္ထပ္တစ္ခါ ထပ္မရဘူး
ဘယ္လို ငါ႔ကံၾကမၼာေတြလဲ / ေမွာင္မိုက္တဲ့ ငါ႔ကံၾကမၼာေတြပဲ
ကတိတစ္ခုကုိ တန္ဖိုးမထား
နင္ငါ႔ကုိ လွည့္မၾကည့္ဘူး / ငါ႔ဘ၀ကို လွည့္မၾကည့္ဘူး
မင္း သစၥာေဖာက္ႏိုင္တာ မယံုဘူးေဟ့

ဆုိးတယ္ ဆုိးတယ္ ငါဟာ သိပ္ရွက္တယ္
ငါဟာ အသက္ရွင္ေနတာေတာင္ ငါဟာ ေသေနခဲ့တယ္
ငါ႔ဘ၀ဟာ အဓိပၸါယ္မရွိဘူး ငါ႔ဘ၀ဟာ အလကားပဲ
ငါအလကားပဲ ... ဆိုးတယ္ ...
ဘယ္ထိေအာင္ဆက္ခံရမလဲ အပယ္ခံပါ ငါ႔ဘ၀ အ႐ႈံးသမား
ၾကည့္စမ္းေဟ့ ... အလကားပဲ

မာတိကာ သို႔ .....