ဒါဟာဘ၀ပါ

ေရဒီယိုကိုဖြင့္ထားပါ အသံေတြထဲမွာ တစ္ခုခုမင္းရႏိုင္တယ္
အဆင္ေျပလာရင္ ငိုလုိက္ပါ ကိစၥေပါင္းစံု တံခါးေခါက္ ထပ္ေရာက္လာမယ့္
ေသမင္းနဲ႔ မင္းဟာ ငယ္သူငယ္ခ်င္းပါ
သူဟာမင္းကုိ အေကာင္းဆံုးေစာင့္ေရွာက္ပါရဲ႕
ျပတင္းေပါက္ကေန ေလခၽြန္လိုက္ပါ
အေမွာင္ရိပ္ထဲမွာ တစ္ေယာက္ေယာက္ ေစာင့္ၾကည့္ေနမယ္
ဒါဟာ ဘ၀ပါ ေျမႀကီးနဲ႔ ေကာင္းကင္ၾကားက ရသေလာက္ပါပဲ
ဒါဟာ ဘ၀ပါ အဖံုးဖြင့္ထားရင္ မင္းအေၾကာင္းမင္းေတြ႕ႏိုင္မယ္
ဒါဟာ ဘ၀ပါ ကေလးေလးတစ္ေယာက္လို
ေျခေထာက္ေဆာင့္ စိတ္ေကာက္ႏိုင္တဲ့
ဒါဟာ ဘ၀ပါ အဘုိးႀကီးတစ္ေယာက္လို တုတ္ေထာက္ရပ္ေစာင့္ႏိုင္ရဲ႕
အစီခံတုိေတြ သြန္လိုက္ပါျပာခြက္ထဲမွာ အေတြးနဲ႔ ထပ္ျဖည့္ႏိုင္တဲ့
ရယ္သံအတိုေတြ ယူလိုက္ပါ လူေတြအေၾကာင္းကို အေကာင္းနဲ႔ထပ္ျဖည့္ႏိုင္တဲ့
အသည္းကြဲဖူးရင္ မွတ္ထားပါ ရန္သူငါးပါးမွာ ေနာက္တစ္ေယာက္ ထပ္ျဖည့္ႏိုင္တဲ့
မက္ကင္းနစ္တစ္ေယာက္ ေခၚျပင္လိုက္ပါ Congratulation မင္းကုိမင္းေတြ႕မယ္
ဒါဟာ ဘ၀ပါ ထမင္းစားအသက္ရွင္ စဥ္းစားမွားယြင္းႏိုင္တဲ့
ဒါဟာ ဘ၀ပါ စိတ္ကလြဲရင္ အားလံုးသန္႔ျပန္႔ပါရဲ႕
ဒါဟာ ဘ၀ပါ မင္းကလြဲရင္ လူတုိင္းက ရိပ္မိပါရဲ႕
ဒါဟာ ဘ၀ပါ ရသေလာက္နဲ႔ ေနရဲဖုိ႔ ႀကိဳးစားႏိုင္ရဲ႕
မွန္တယ္ထင္ရင္ ဆက္ေတြးပါ ဇာတာေကာင္းရင္ သတင္းေကာင္း ၾကားရႏိုင္တဲ့
အကူအညီလိုရင္ ယူလုိက္ပါ အျပင္ထြက္ေတြးရင္ အေကာင္းပဲ ၾကားရႏိုင္တဲ့
မစဥ္းစားတတ္ရင္ ေက်ာ္လိုက္ပါ ဒီသီခ်င္းကုိ မင္းလည္း နားၿငီးႏိုင္ရဲ႕
စိတ္ထဲကအတုိင္း ၀န္ခံလိုက္ပါ ငါကုိ သြားမယ့္လမ္းမွာ တံတားေတြ ခင္းထားတယ္

မာတိကာ သို႔ .....