ယဥ္ယဥ္ေလး႐ူး

မင္းေလး လမ္းေတြ႕ရင္မေခၚဘဲ တိတ္တဆိတ္ဆက္သြားပါ
ေ၀းေနမွ ေမ့ေလာက္ေရာေပါ႔ တုိ႔ရဲ႕ ဆုိင္သူေတြနဲ႔ ေၾကကြဲၿပီးသားရယ္
အနာေတြ ျပန္မဆြနဲ႔ အမွတ္တမဲ့ေတြ႕တဲ့ အခိုက္အတန္႔
အရာရာကိုယ္ေယာင္မွား အဲဒီခ်ိန္ အို လြင့္ေ၀းစိတ္ေတြ

တကယ္ဆိုရင္ေလ မင္းနဲ႔တုိ႔ၾကားက ထားရွိခဲ့ၾကတဲ့ အၾကင္နာခ်င္း
နားလည္မႈလြဲလို႔ တုိ႔ေ၀းခဲ့ၿပီ

တုိ႔ရဲ႕ အေဆြးမိုးတိမ္လိုပင္ မ်က္၀န္းေလးကတစ္ဆင့္
အဆံုးကို အစျပန္မလုပ္ပါနဲ႔ေတာ့ အမွတ္တရ အို တုိက္ဆိုင္တုိင္းမွာ
ခ်စ္အနမ္းေလးတစ္ခုရယ္ ဆိုင္သူဆီမွာ ထားခဲ့မယ္
အို ျပန္ဆံုတဲ့ အခိုက္အတန္႔ အတိတ္ေတြေမ့ထားလိုက္
အဲဒီခ်ိန္ (ေတြေ၀ေန) အို လြင့္ေ၀းစိတ္ေတြ

ကိုယ့္မွာ ယဥ္ယဥ္ေလး႐ူး အူး ဟူး ဟူး
စဥ္းစားတိုင္း ငါ႐ူး ငယ္ခ်စ္ဦး ဟူး ေရး
ဆံုေတြ႔တဲ့ အခိုက္အတန္႔ အတိတ္ဆီျပန္ေရာက္သြား
အဲဒီခ်ိန္ (ေတြေ၀ေန) လြင့္ေ၀းစိတ္ေတြ

မာတိကာ သို႔ .....