တိတ္တိတ္ေန

ဖုန္းမဆက္ဖုိ႔ အိမ္ကိုမလာဖုိ႔ ေက်ာင္းခန္းထဲထိ လိုက္လိုက္မၾကည့္ဖုိ႔
ေျပာတုိင္း နားမေထာင္တာ မွားလား
တစ္ခ်က္ေလာက္ေတာ့ ငါ႔ဘက္ၾကည့္ပါ
မင္းေျပာလည္းကြယ္ အေမာဆို႔သြားလိမ့္မယ္
မဆံုးမနဲ႔ေတာ့ ဘာမွ မေျပာနဲ႔ေတာ့
ငါ႔လုပ္ရပ္တို႔ နင္မေက်နပ္ ဒါဆို တိတ္တိတ္ေန မရွက္တတ္

မာတိကာ သို႔ .....