နားလည္ပါ

ဟိုအရင္လို ေပ်ာ္ရႊင္ခ်ိန္မ်ား ရာေထာင္ခ်ီ တိမ္ေတြရဲ့ၾကား
ေျမာလြင့္ခဲ့ ခရီးရွည္မ်ားနဲ႔ နာရီေတြ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾက
ေမ့မရႏုိင္ တို႔ရဲ့ဇာတ္လမ္း အခုေတာ့လည္း အေ၀းဆံုးမွတ္တမ္း
လမ္းခြဲရင္း ကိုယ့္ဘ၀ကိုလွမ္း အခ်ိန္ေတြ ျဖတ္ရင္း…

နားထဲမွာ…
အရင္လို အသံမ်ား အျမဲၾကားေရာင္ ဆဲပါ၊
နားထဲမွာ နားထဲမွာ နားထဲမွာ ျပန္ၾကားေန
နားလည္ပါ နားလည္ပါ ခ်စ္သူရာ ဘ၀ထဲမွာ
နားလည္ပါ… ဘယ္လိုကံတရား ႏႈိပ္စက္တာလဲကြာ…
နားလည္ပါ…

ေလေျပေတြ ကုန္ခ်ိန္ေရာက္သြား အပူေတြသာ ေနရာယူထား
မြန္းက်ပ္တဲ့ ေန႔ရက္မ်ားထဲ ဘာကိုမွ ျပန္အစားမရခဲ့
အတိတ္တစ္ခုမွာ ထားခဲ့ တစ္ေယာက္တည္း
အခုေတာ့လည္း လြမ္းမ်က္ရည္၀ဲ
လမ္းခြဲဖို႔ သိပ္လြယ္ေတာ့လည္း ငါကိုယ္တိုင္ ျပတ္စဲ…

(နားလည္ပါ…)

Typed by ထူးျမတ္
မာတိကာ သို႔ .....