ငါမဟုတ္ဘူး

သံစဥ္ - အဲလက္စ္

မင္းၿပံဳးသည္ထက္ ၿပံဳးလို႔ေနႏိုင္ေအာင္ အရာရာကို ငါေပးဆပ္ခဲ့တာပဲ
မင္ခ်စ္သည္ထက္ ခ်စ္လို႔ေနႏိုင္ေအာင္ အခ်ိန္ေတြကို ငါေပးဆပ္ခဲ့တာပဲ
မင္းလွသည္ထက္လွလို႔ေနႏုိင္ေအာင္ ငါဘယ္လိုလူလဲ မင္းသိမွာပဲ
မင္းႀကိဳက္တဲ့ဟစ္ေဟာ့ေတြကိုလည္း ငါမဆိုတတ္ဘူး မင္းသိေပမယ့္

နင္လိုခ်င္တာ ငါမဟုတ္ဘူး နင္လိုခ်င္တာ ရက္ပ္သီခ်င္းေတြ

မင္းႀကိဳက္တဲ့ မ်ိဳးေက်ာ့ၿမိဳင္မဟုတ္ဘူး ငါမဆိုတတ္ဘူး ရက္ပ္ေတြကုိ
မင္းႀကိဳက္တဲ့ သီခ်င္းက သီအိုရီ ငါမဆိုတတ္ဘူး ဟစ္ေဟာ့ေတြကုိ
အဲ့ဒီအျပစ္နဲ႔ မင္းအျပစ္ရွာခ်င္လည္း ရွာႏိုင္တယ္အခ်စ္ေလး ထားခဲ့ႏုိင္တယ္
မင္းမခ်စ္နဲ႔ မုန္းလိုက္ ေနႏိုင္တယ္ ငါၾကင္နာတာေတြ မင္းနဲ႔ မတန္ဘူး

နင္လိုခ်င္တာ ငါတစ္ခုမွမသိတဲ့ မင္းတုိ႔ ရက္ပ္ေတြေဟ့

မာတိကာ သို႔ .....