အံေခ်ာ္ျခင္း

ရီ နင္ ရီေနလိုက္ေတာ့ ရီဖုိ႔ေကာင္းတဲ့ ငါဟာ မင္းရဲ႕ေရွ႕ေရာက္တုိင္း
ေ၀း ဒီလိုနဲ႔ေ၀း ငါဘာေတြေျပာခ်င္ေနတာ မင္းကမသိတာဆိုး
ငါ႔ရင္ထဲမွာရွိသမွ် အရာရာမင္းပဲအကုန္လံုးယူ မင္းကုိခ်စ္တာေလးတစ္ခု
ဒါကို မ်ဳိသိပ္မထားတတ္ဘူး နင္မေကာင္းလဲ လံုး၀ / မင္းပဲ ငါခ်စ္တယ္
အပုိစကားလည္း မေျပာတတ္ဘူး
ရီ နင္ ရီေနခဲ့ ငါဟာနင့္ ဘီ႐ိုေပၚရွိတဲ့ အ႐ုပ္မဟုတ္ဘူး
ေ၀း ဒီလုိနဲ႔ေ၀း ငါဘာေတြ ေျပာခ်င္ေနတာ မင္းကမသိတာဆိုး

မာတိကာ သို႔ .....