အခ်စ္ဆံုးကေတာ့ မင္းပဲ

ငါစိတ္ေတြ လႈပ္ရွားေန
မ်က္၀န္းရီလဲ့ ညႇိဳ႕အျပံဳးေတြ ဘယ္လုိမွ မတားဆီးႏိုင္ပါ
ငါ တအားကို ခ်စ္သြားၿပီ ပြင့္လင္းကြန္ရက္ ေႏွာင္ဖဲြ႕ရာ
ကိုယ္တုိင္ တုိး၀င္ၿငိသြား

တစ္ေန႔လံုး ေငးစိုက္ၾကည့္ေနခ်င္
မင္းအနား အျမဲေနခ်င္ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ေပး

၀န္ခံခ်က္ စကားဆုိမယ္ ငါတကယ္ အခ်စ္ဆံုးဟာ မင္းပဲ
တကယ္ေတာ့ ငါ႔ဘ၀ ခ်စ္အနမ္းမ်ားေၾကာင့္ ရွင္သန္ေန
မင္းတစ္ေယာက္တည္း ငါတကယ္ အခ်စ္ဆံုးဟာ မင္းပဲ
ဒီေလာကမွာ အခ်စ္ဆံုး မင္းရွိမွ ျပည့္စံု (ငါအလိုအပ္ဆံုး)

ငါတအားကို ခ်စ္သြားၿပီ အခ်စ္႐ိုင္း အိပ္မက္ေတြထဲကို
အတင္းတိုးေ၀ွ႔ကာ သြားမယ္

မာတိကာ သို႔ .....