အခ်ိန္တိုင္းမင္းအတြက္

မင္းေပ်ာ္ေနရင္ ကုိယ္လည္းလိုက္ေပ်ာ္ပါ႔မယ္
မင္းစိတ္ညစ္ရင္ ကုိယ္ႏွစ္သိမ့္ေပးပါ႔မယ္
မင္းငိုင္ေနရင္ မင္းအနားအားေပးမယ္
မင္းၿပံဳးေနရင္ အရာရာ အားလံုးေအးခ်မ္းမယ္
ရင္မွာ ေမြးဖြားတဲ့ အခ်စ္မ်ားစြာ မင္းအတြက္ပါ
အလိုရမၼက္မပါတဲ့ အခ်စ္မ်ားဟာ မင္းတစ္ေယာက္သာ
ျဖဴျဖဴစင္စင္ မင္းပဲခ်စ္ေနမွာ

ၾကင္နာျခင္းမ်ားနဲ႔ တည္ေဆာက္တဲ့အခ်စ္မ်ားဟာ
ရင္မွာ သိမ္းထား မင္းအတြက္ပါ
ၾကင္နာျခင္းမ်ားနဲ႔ အားေပးေစာင့္ေရွာက္ကာ
အခ်ိန္တိုင္း မင္းအတြက္ရွိေနမွာ

စံပီး ႏွင့္ အေစာင္းမန္း ကူညီ သီဆိုသည္။

မာတိကာ သို႔ .....